Archiwum 2010-2011 PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi
Nazwa Termin przetargu Przebieg postepowania Data umieszczenia
Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz oleju napędowego dla ZOZ-u w Oławie
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/35/11
25.01.2011

Ogłoszenie (*.pdf)


Pliki przetargu (*.zip)


Umowa (*.doc)


Wyniki przetargu (*.doc)

14.12.2011
16.12.2011
20.12.2011
31.01.2012
Dostawa środków czystości -

Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)


Odpowiedzi na pytania (*.doc)


Przedłużenie terminu otwarcia ofert (*.zip)


Wyniki przetargu(*doc)

14.12.2011
20.12.2011
18.01.2012
Dostawę mleka i nabiału II -

Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)


Wyniki przetargu (*.doc)

28.11.2011
06.12.2011
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie -

Ogłoszenie (*.doc)


Wyniki (*.doc)

25.11.2011
30.12.2011
Dostawa materiałów ortopedycznych do ZOZ w Oławie
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/34/11
03.01.2012

Ogłoszenie (*.pdf)


Pliki przetargu (*.zip)


odpowiedzi na pytania (*.doc)


Wyniki(*.doc)

22.11.2011
25.11.2011
22.12.2011
13.01.2012
Dostawę materiałów biurowych
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/30/11
24.11.2011

Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)


Modyfikacja SIWZ(*.doc)


Odpowiedzi na pytania(*.doc)


Wyniki przetargu(*.doc)

17.11.2011
23.11.2011
24.11.2011
19.12.2011
Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego do Apteki Szpitalnej
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/33/11
28.12.2011

Ogłoszenie (*.pdf)


Pliki przetargu (*.Zip)


Modyfikacja SIWZ (*.pdf)


Odpowiedzi na pytania (*.pdf)

Odpowiedzi na pytania 2(*.doc)

Wyniki przetargu(*.doc) - 31.01.2012

Wyniki przetargu 2(*.doc) - 03.02.2012

16.11.2011
21.11.2011
20.12.2011
Dostawa mleka i nabiału
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/31/11
22.11.2011

Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)


Wyniki (*.doc)

14.11.2011
Dostawa środków czystości
ZOZ/DZP/PN/32/11
17.11.2011

Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)


Wyniki przetragu(*.doc)


Wyniki korekta(*.doc)

9.11.2011
2.12.2011
5.12.2011
Dostawę kompleksowego wyposażenia ZOL-u w ZOZ w Oławie, znak sprawy
ZOZ/DZP/ PN/29/11
-

Ogłoszenie (*.pdf)


Pliki przetargu (*.zip)


Modyfikacja SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 9 specyfikacja asortymentowo cenowa(*.xls)


Odpowiedzi na pytania (*.doc)


Wyniki przetargu(*.doc)


Wyniki przetargu 2(*.doc)


Wyniki przetargu 3(*.doc)

27.10.2011
2.11.2011
1.12.201114.12.2011
16.12.2011
19.12.2011
Dostawę paneli medycznych i systemu komunikacji głosowej dla ZOL-u w SP ZOZ w Oławie” znak sprawy
ZOZ/DZP/PN/28/11
25.11.2011

Ogłoszenie (*.pdf)


Pliki przetargu (*.zip)


Modyfikacja SIWZ (*.zip)


339508 2011 pl ts(*.pdf)


Odpowiedzi na pytania(*.doc)


Wyniki przetargu(*.doc)

15.10.2011
19.10.2011
24.10.2011
31.10.2011
16.11.2011
02.12.2011
Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego do Apteki Szpitalnej
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/27/11
21.11.2011

Ogłoszenie (*.pdf)


Pliki przetargu(*.Zip)


Unieważnienie postępowania(*.doc)

10.10.2011
17.10.2011
04.11.2011
na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 57 m2, wyodrębnionego w nieruchomości o nr działki 1/52/AM – 32, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 26138 , z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych i handlu artykułami spożywczo - przemysłowymi (bar/kiosk) na okres 10 lat. 28.10.2011

Pliki przetargu(*.zip)

Ogłoszenie (*.doc)


Wyniki przetargu (*.doc)

29.09.2011
03.11.2011
Prace wykończeniowe pomieszczeń kondygnacji I piętra budynku przychodni na potrzeby ZOL w ZOZ w Oławie -

Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.doc)


Umowa przetargu (*.doc)


Odpowiedzi na pytania(*.doc)


Informacja z przedofertowego spotkania wykonawców, przeprowadzonego w dniu 03.10.2011r. (*.doc)


Wyniki (*.doc)

26.09.2011
03.10.2011
06.10.2011
07.10.2011
31.10.2011
Dostawa wraz z montażem oraz podłączeniem do sieci i uruchomieniem agregatu prądotwórczego znak sprawy ZOZ/DZP/PN/25/11 23.09.2011

Ogłoszenie (*.docx)

Pliki przetargu(*.zip)


Umowa (*.doc)


Modyfikacja SIWZ (*.doc)


Informacja ze spotkania w sprawie agregatu (*.doc)

Informacja z przedofertowego spotkania Wykonawców (*.doc)

Zdjęcia rysunków(*.rar)


Modyfikacja SIWZ 2(*.doc)


Wyniki przetargu(*.doc)

12.09.2011
13.09.2011
20.09.2011
22.09.2011
23.09.2011
21.10.2011
Rozszerzenie funkcjonalne z dostawą licencji do systemu medycznego Eskulap 2000 wraz z kredytowaniem, dostawa licencji, dostawa serwera oraz podzespołów komputerowych ZOZ/DZP/PN/24/11 09.09.2011

Ogłoszenie (*.docx)

Pliki przetargu (*.zip)


Odpowiedzi na pytania (*.doc)


Odpowiedzi na pytania korekta(*.doc)


Zmiana ogłoszenia (*.doc)


Odpowiedzi na pytania 2 (*.zip)


Umowa poprawiona (*.doc)


Wyniki (*.doc)


Wyniki 2(*.doc)

31.08.2011
07.09.2011
08.09.2011
14.09.2011
21.09.2011
22.09.2011
28.09.2011
14.10.2011
Dostawa sprzętu medycznego w zakresie zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ w Oławie" znak sprawy ZOZ/DZP/PN/22/11 01.09.2011

Ogłoszenie (*.pdf)


Pliki przetargu (*.zip)


Załącznik nr 5 - umowa (*.doc)


Odpowiedzi na pytania(*.doc)


Odpowiedzi na pytania 2(*.pdf)


Wyniki przetargu (*.doc)


Wyniki przetargu (*.doc)


Wyniki przetargu (*.doc)

 

22.07.2011
27.07.2011
28.07.2011
22.08.2011
23.08.2011
16.09.2011
06.10.2011
08.10.2011<
Dostawę sprzętu jedno i wielorazowego oraz leków do Apteki Szpitalnej
ZOZ/DZP/PN/23/11
19.08.2011 10:00

Ogłoszenie (*.pdf)


Pliki przetargu (*.zip)

 


Odpowiedzi na pytania (*.doc)

Pakiet nr 28 - poprawiony (*.xls)


Wyniki przetargu (*.doc)


Wyniki przetargu 2(*.doc)


Wyniki przetargu 3(*.doc)

09.07.2011

 

 


 

13.07.2011

 


 

05.08.2011


 

16.09.2011


 

22.09.2011


 

29.09.2011

Dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej 08.07.2011 10:00

Ogłoszenie (*.doc)


Pliki prztargu(*.zip)

 


Zmiana ogłoszenia(*.doc)
Odpowiedzi na pytania(*.doc)

wyniki przetargu(*.doc)
30.06.2011

06.07.2011
18.07.2011
Dostawa leków 01.08.2011

Ogloszenie (*.pdf)Pliki prztargu(*.zip)


Odpowiedzi na pytania(*.doc)


Zmiana terminu otwarcia ofert w przetargu(*.pdf)


Odpowiedzi na pytania 2(*.doc)


Wyniki przetargu(*.doc)

21.06.2011
22.06.2011
19.07.2011
26.07.2011
27.07.2011
21.09.2011
Dostawę artykułów żywnościowych - lody
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/19/11
28.06.2011

Ogłoszenie i pliki (*.zip)Wyniki (*.doc)

15.06.2011
26.07.2011
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 57 m2, wyodrębnionego w nieruchomości o nr działki 1/52/AM – 32, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 26138 , z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych i handlu artykułami spożywczymi (bar/ bufet) 11.07.2011

Ogłoszenie i pliki (*.zip)


Przetarg unieważniono gdyż wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków SIWZ

 

09.06.2011
19.07.2011
Wykonanie projektu budowlanego zamiennego: Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ w Oławie Numer ogłoszenia: 161231 - 2011 -

Ogłoszenie (*.doc)

09.06.2011
Dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/16/11
27.05.2011

Ogłoszenie (*.doc)


Pliki przetragu (*.zip)


Odpowiedzi na pytania (*.doc)


Wyniki przetargu(*.doc)

19.05.2011

20.05.2011

25.05.2011

15.06.2011
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego znak sprawy
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/17/11
28.06.2011

Ogłoszenie (*.pdf)


Pliki przetargu (*.zip)


Informacja (*.doc)

operand szacunkowy (*.pdf)


Pliki do prztargu 2(*.zip)


Odpowiedzi na pytania 2(*.zip)


Wyniki przetargu(*.doc)

18.05.2011

26.05.2011

09.06.2011

16.06.2011
05.07.2011
Dostawę artykułów żywnościowych
Numer ogłoszenia: 136025 - 2011
-

Ogłoszenie (*.doc)


Pliki przetargu (*.doc)


Wyniki (*.doc)

12.05.2011
10.06.2011
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego znak sprawy
ZOZ/DZP/PN/15/11
21.06.2011

Ogłoszenie (*.pdf)


Unieważnienie postępowania (*.doc)

10.05.2011
18.05.2011
Dostawę leków
ZOZ/DZP/PN/13/11
27.05.2011

Ogłoszenie (*.pdf)


pliki przetargu(*.zip)


OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI(*.pdf)


Odpowiedzi na pytania(*.doc)


Odpowiedzi na pytania 2(*.doc)


Wyniki przetargu(*.doc)


Wyniki przetargu 2(*.doc)

15.04.2011
21.04.2011
28.04.2011
12.05.2011
19.05.2011
03.06.2011
07.06.2011
Dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń znak sprawy
ZOZ/DZP/PN/10/11
22.04.2011

Ogłoszenie (*.doc)

Ogłoszenie modyfikacja(*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)


Odpowiedzi na pytania (*.doc)


Wyniki przetargu (*.doc)

14.04.2011
19.04.2011
04.05.2011
Dostawa drukarek fiskalnych
21.04.2011

Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)


Wyniki (*.doc)

13.04.2011
27.04.2011
Dostawa sprzętu i wyrobów medycznych 21.04.2011

Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)


modyfikacjaSIWZ (*.doc)

Odpowiedzi na pytania (*.doc)

Ogłoszenie poprawione (*.doc)


Wyniki (*.doc)


Wyniki korekta(*.doc)


Wyniki 2(*.doc)


Wyniki 3(*.doc)

13.04.2011 przetargi/2011/sroczy/wynikikorekta.docZOZ/DZP/PN/28/11 03.10.2011 Dostawa sprzętu medycznego w zakresie zadania pod nazwą /atdprzetargi/2011/opatrunki2/wyniki.doctd
19.04.2011
04.05.2011
12.05.2011 /li przetargi/2011/czysty/pliki.zip td
16.05.2011
18.05.2011
wykonanie projektu zamiennego wykonawczego dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa SOR i DO w Oławie 28.03.2011 Ogłoszenie (*.doc)
11.04.2011
Dostawa drukarek
ZOZ/DZP/PN/09/11
28.03.2011 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetprzetargi/2011/sroczy/pliki.zipPliki prztargu(*.zip)pargu (*.zip)

Modyfikacja SIWZ i załączniki (*.zip)

Wyniki przetargu (*.doc)

Poprawka wyników przetargu (*.doc)
18.03.2011
22.03.2011
04.04.2011
05.04.2011
Dostawa artykułów żywnościowych
ZOZ/DZP/PN/08/11
24.03.2011 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)

Wyniki przetargu (*.doc)
16.03.2011 /tr
01.04.2011
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego znak sprawy
ZOZ/DZP/PN/07/11
- Ogłoszenie (*.pdf)

Uzupełnienie (*.pdf)

Uzupełnienie 2(*.pdf)
Pliki przetargu(*.zip)
Umowa Kredytowa(*.doc)

Odpowiedzi na pytania(*.zip)

Dokumenty do przetargu cz. 1(*.zip)
Dokumenty do przetargu cz. 2(*.zip)
15.03.2011
16.03.2011
17.03.2011

21.03.2011

01.04.2011
Dostawa drukarek
ZOZ/DZP/PN/05/11
04.03.2011 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)

Wyniki Przetargu(*.doc)
24.02.2011
14.03.2011
Dostawa artykułów żywnościowych 04.03.2011 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.rar)

Modyfikacja SIWZ i załącznika nr 2 (*.zip)

Wyniki przetragu (*.doc)
24.02.2011

24.02.2011

09.03.2011
Dostawa sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych 25.02.2011 Ogłoszenie (*.doc)
Ogłoszenie uzupełnienie (*.doc)
Ogłoszenie uzupełnienie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)
Uzupełnienie - Załącznik nr 1(*.zip)
Odpowiedzi na pytania(*.zip)
Modyfikacja SIWZ i załcznika (*.zip)
Wyniki przetragu (*.doc)

 

17.02.2011

 


 

21.02.2011


 

22.02.2011


 

23.02.2011


 

0przetargi/2011/sroczy/wynikikorekta.doc01.09.201125.05.2011 /aa href=4.03.2011

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych 18.02.2011 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)
modyfikacja SIWZ (*.zip)
Załącznik nr 9 (*.zip)
modyfikacja SIWZ (*.zip)
Odpowiedzi na pytania (*.zip)

Wyniki przetargu(*.doc)
10.02.2011
14.02.2011
16.02.2011
22.02.2011
Dostawa artykułów żywnościowych 11.02.2011 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)

Modyfikacja SIWZ (*.doc)
Zaktualizowane pliki przetargu (*.zip)
Wyniki (*.doc)
01.02.2011
04.02.2011
21.02.2011
Dostawa artykułów żywnościowych 14.01.2011 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)

Modyfikacja SIWZ (*.doc)
Wyniki (*.doc)
06.01.2011
07.01.2011
21.01.2011
Dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej 07.01.2011 Wyniki przetargu 2(*.doc) - 03.02.2012hr /hr /ppprzetargi/2011/kredyt2/uniewaznienie.doc >Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)

Modyfikacja SIWZ i załącznik nr 2(*.zip)

Odpowiedzi na pytania (*.doc)
Wyniki (*.doc)
30.12.2010

03.01.2011

04.01.2011

10.01.2011
Dostawa zestawów komputerowych 06.12.2010 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)

Odpowiedzi na pytania (*.doc)

Wyniki przetargu(*.doc)
26.11.2010

02.12.2010

10.12.2010
PRZETARG NA DOSTAWĘ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO 03.12.2010 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)

Wyniki przetargu (*.doc)
25.11.2010

06.12.2010
WYBÓR KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI 30.11.2010 Ogłoszenie (*.pdf)

Pliki przetargu (*.zip)

Odpowiedzi na pytania (*.doc)

Odpowiedzi na pytania 2(*.doc)

Wyniki przetargu(*.doc)
22.11.2010

26.11.2010

26.11.2010

08.12.2010
Pzretarg naSprzęt medyczny nr ZOZ/DZP//pa href=przetargi/2011/leki2/ogloszenie2.pdf PN/38/10 23.12.2010 Ogłoszenie (*.pdf)

Pliki przetargu (*.zip)

Odpowiedzi na pytania (*.doc)

Wyniki (*.doc)
12.11.2010

16.11.2010

16.12.2010

27.12.2010
PRZETARG NA DOSTAWĘ SZAFEK KARTOTECZNYCH I BHP 5.11.2010 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu(*.zip)

Modyfikacja SIWZ(*.doc)

Wyniki przetragu(*.doc)

Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia(*.doc)
29.10.2010

02.11.2010

18.11.2010
02.12.2010
Dostawa i montaż aparatury medycznej, meblii i odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora 3.12.2010 Ogłoszenie (*.pdf)
Ogłoszenie (*.pdf)

Pliki przetargu (*.zip)

Pliki przetargu (*.zip)

Odopiwedzi na pytania oraz pliki przetargu (*.zip)

Załącznik nr 9 modyfikacja SIWZ (*.zip)

Poprawa do odpowiedzi na pytania
oraz złącznik nr 5(*.zip)


Wyniki przetargu (*.doc)

Wyniki pakiet nr 5.c.d.(*.doc)
25.10.2010

02.11.2010

17.11.2010

24.11.2010

26.11.2010

29.11.2010

07.12.2010

10.12.2010
DOSTAWA MEBLI 29.10.2010 Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)
Odpowiedzi na pytania (*.doc)
Wyniki przetargu(*.doc)
Ogłoszenie zamówienia(*.doc)
22.10.2010
27.10.2010
03.11.2010
17.11.2010
DOSTAWA MLEKA I NABIAŁU 26.10.2010 Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetargu (*.zip)
Wyniki (*.doc)
Ogloszenie zamówienia (*.doc)
14.10.2010

03.11.2010

15.11.2010
Dostawa sprzętu jedno i wielorazowego oraz leków do Apteki Szpitalnej 26.11.2010 Ogłoszenie (*.zip)

Pliki przetargu (*.rar)

Modyfikacja SIWZ i ZALĄCZNIK NR 2 specyfikacja asortymentowo cenowa - 50 mod(*.zip)

Odpowiedzi na pytania(*.doc)

Odpowiedzi na pytania 2(*.doc)

Wyniki przetargu(*.doc)
13.10.2010

02.11.2010

15.11.2010

16.11.2010

09.12.2010
ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE 22.10.2010 Ogłoszenie (*.html)
Pliki przetargu (*.doc)

Odpowiedzi na pytania (*.doc)
Wyniki przetargu (*.doc)

Ogłoszeni zamówienia(*.doc)
11.10.2010

19.10.2010

03.11.2010

24.11.2010
Dostawa oprogramowania do elektronicznej inwentaryzacji przy pomocy kolektorów 04.10.2010 Ogłoszenie (*.html)

Pliki przetragu (*.zip)

Wyniki przetargu (*.doc)
24.09.2010

04.10.2010
ART. BIUROWE I TONERY. 07.10.2010 Ogłoszenie (*.doc)

Pliki przetragu (*.zip)
Odpowiedzi na pytania (*.doc)
Wyniki (*.doc)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy(*.doc)
23.09.2010

04.10.2010

08.10.2010

21.10.2010
Dostawa i montaż aparatury medycznej i mebli 02.11.2010 Ogłoszenie (*.pdf)

Pliki przetragu
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Wyniki (*.doc)
21.09.2010

23.09.2010

18.10.2010

20.10.2010
06.11.2010
DOSTAWA, MODERNIZACJA I INSTALACJA INFRASTRUKTURY PASYWNEJ I AKTYWNEJ 01.10.2010 Ogłoszenie(*.doc)
Pliki przetargu(*.zip)

Zmiana terminu (*.doc)

Odpowiedzi na pytania (*.doc)

Wyniki (*.doc)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (*.doc)
16.09.2010

24.09.2010

04.10.2010

11.10.2010

29.10.2010
Dostawa systemu do elektronicznej inwentaryzacji 10.09.2010 Pliki przetargu(*.zip)

Odpowiedzi na pytania(*.doc)

Unieważnienie postępowania (*.doc)
03.09.2010


09.09.2010

14.09.2010
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Diagnostyki Obrazowej ZOZ - u w Oławie 15.09.2010 Pliki przetargu(*.zip)
Ogłoszenie(*.doc)

Modyfikacja SIWZ(*.doc)

Notatka ze spotkania z oferentami dn. 3.09.2010(*.doc)

Uzupełnienie plików projektowych - projekty instalacji sanitarnych co i wod-kan.(*.zip)

Projekt wykonawczy(*.zip)

Modyfikacja SIWZ (*.doc), UWAGA ZMIANA TERMINU na 29.09.2010r.

Odpowiedzi na pytania(*.doc)
Dokumenty uzupełniające(*.rar)


modyfikacja SIWZ - Wadium(*.doc)


modyfikacja SIWZ - przesunięcie terminu(*.doc)


Informacja o projektach zamiennych(*.doc)
Projekty zamienne(*.zip)

Protokół ZP2(*.pdf)

Odpowiedzi na pytania II(*.doc)

Załącznik do odpowiedzi na pytania II(*.pdf)ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH(*.doc)


27.08.2010


 

31.08.2010


 


08.09.2010


 

09.09.2010
 


 
 


 

16.09.2010

 


17.09.2010

24.09.2010


27.09.2010


30.09.2010


01.10.2010


04.10.2010


27.10.2010

Przetarg na system do elektronicznej inwentaryzacji środków trwałych
26.07.2010

Ogłoszenie w BZP (*.doc)

Ogłoszenie (*.doc)

Przetarg (*.rar)

Unieważnienie postępowania (*.rar)

14.07.2010

31.08.2010
Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie oddziału okulistyki zabiegowej w ramach „chirurgii jednego dnia. 02.08.2010

Wyniki (*.doc)

 

Przetarg (*.zip)

 

09.08.2010

 

01.07.2010

 

Dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej znak sprawy ZOZ/DZP/PN/19/10 01.07.2010 Przetarg (*.zip)

Odpowiedzi na pytania (*.doc)

Odpowiedzi na pytania II(*.doc)

Modyfikacja SIWZ(*.doc)

Wyniki(*.doc)
24.06.2010

28.06.2010

29.06.2010

26.07.2010
Dostawa oprogramowania do inwentaryzacji przy pomocy kolektorów danych 21.06.2010 Przetarg (*.zip)

Unieważnienie przetargu(*.doc)
11.06.2010
22.06.2010
Dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego oraz leków do Apteki Szpitalnej 22.07.2010

Ogłoszenie (*.pdf)


Przetarg (*.zip)

 

Odpowiedzi na Pytania1 (*.pdf)

Odpowiedzi na Pytania2 (*.pdf)

Odpowiedzi na Pytania3 (*.doc)

Odpowiedzi na Pytania4 (*.doc)

Wyniki(*.doc)

O G Ł O S Z E N I E - Sprostowanie(*.doc)

WYNIKI 2(*.doc)

WYNIKI 3(*.doc)

10.06.2010

14.06.2010

07.07.2010

07.07.2010

13.07.2010

14.07.2010

16.08.2010

25.08.2010

13.09.2010

23.09.2010

WYBÓR KOMPLEKSOWEGO NADZORU DLA INWESTYCJI Roboty remontowo-budowlane w budynku przychodni przyszpitalnej ZOZ Oława przy ulicy Baczyńskiego 1 10.06.2010 Pliki przetargu (*.zip)

Aktualizacja plików przetargu (*.zip)
Wyniki przetargu(*.doc)
03.06.2010

07.06.2010

18.06.2010
PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 28.06.2010 Pliki przetargu (*.zip)
Odpowiedzi na pytania (*.zip)
Wyniki(*.doc)
24.05.2010
17.06.2010
13.08.2010
Dostawa oprogramowania do inwentaryzacji przy pomocy kolektorów danych 25.05.2010 Pliki przetargu (*.zip)

Umowa (*.doc)

Odpowiedzi na pytania(*.zip)

Zmiana ogłoszenia(*.zip)
Unieważnienie postępowania(*.doc)
14.05.2010
17.05.2010
24.05.2010


Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego 20.05.2010 Pliki przetargu (*.zip)

Załącznik nr 5 Umowa - projekt.doc

SIWZ (*.doc)
Załącznik Nr 2 asortymentowo-cenowy(*.xls)
Załącznik Nr 8 oświadczenie o atestach(*.doc)

Zmiana ogłoszenia(*.doc)


Odpowiedzi na pytania (*.doc)
Zmiana ogłoszenia 2(*.doc)
Wyniki przetargu(*.doc)
12.05.2010
13.05.2010
17.05.2010

21.05.201031.05.2010
na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 109 m2, wyodrębnionego w nieruchomości o nr działki 1/47/AM – 32, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 26138 , z przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnej apteki leków gotowych i recepturowych na okres 10 lat. 26.05.2010 Ogłoszenie (*.doc)
Pliki przetargu (*.zip)

Aktualizacja ogloszenia(*.doc)

Umowa dzierżawy aktualizacja(*.doc)

formularz ofertowy (*.doc)


Wyniki (*.doc)

05.05.2010

06.05.2010

07.05.2010

17.05.2010

26.05.2010


01.07.2010

Dostawa i montaż aparatury medycznej i mebli 24.05.2010 Ogłoszenie

Pliki przetargu

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Załącznik Nr 5 wzór umowy poprawiony

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

Zmiana terminu

Wyniki przetargu
13.04.2010

16.04.2010
06.05.2010
10.05.2010
13.05.2010
21.05.2010
28.06.2010
PRZETARG NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 16.04.2010 Pliki przetargu

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania II

Wyniki przetargu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08.04.2010

13.04.2010

14.04.2010

27.04.2010
27.05.2010
PRZETARG Dostawa leków do Apteki Szpitalnej ZOZ/DZP/PN/11/10 14.05.2010r. Pliki przetargu
Ogłoszenie (*.doc)

Odpowiedzi na pytania (*.doc)

pakiet Nr 12 i 12a po zmianie (*.xls)

ogłoszenie zmiana (*.doc)

Odpowiedzi na pytania 2(*.doc)

Odpowiedzi na pytania 3(*.doc)

Nowe pakiety(*.xls)

ogłoszenie zmiana II(*.doc)

wyniki przetargu(*.doc)
07.04.2010


28.04.2010

28.04.2010

28.04.2010

30.04.2010

05.05.2010

05.05.2010

13.05.2010
27.05.2010
PRZETARG DOSTAWA BŁON I ODCZYNNIKÓW MAMMOGRAFICZNYCH 02.04.2010 Pliki przetargu

Modyfikacja SIWZ, Formularz cenowy odpowiedzi na pytania

wyniki przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
24.03.2010r

29.03.2010r


07.04.2010


16.04.2010
Przetarg teleradiologia 19.04.2010 Pliki przetargu

Zmiana SIWZ umowy i załącznika 3B
Pliki po zmianie

Odpowiedzi na pytania

Wyniki przetargu
11.03.2010r


18.03.2010r.

09.04.2010r.

26.04.2010r.
br /
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej - polityka cookies.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information