ZOL i Hospicjum PDF Drukuj Email
Hospicjum i ZOL - Hospicjum i ZOL

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy i Hospicjum w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie

HOSPICJUM STACJONARNE
Kierownik: lek. med. Małgorzata Sikorska – Spyt
Specjalista medycyny paliatywnej i onkologii klinicznej
Tel. 663 191 146 lub 71-301 13 58


Hospicjum w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie to wydzielony, specjalistyczny oddział lecznictwa stacjonarnego, przeznaczony dla osób nieuleczalnie chorych w ostatnim, terminalnym okresie ich życia.

Świadczenia opieki hospicyjnej to wszechstronna, kompleksowa opieka nad pacjentami chorującymi nieuleczalnie, która ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów samatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i obejmuje również wsparcie dla rodziny.

Hospicjum stacjonarne mieści się na I piętrze nowo wyremontowanej Przychodni przy ul. Baczyńskiego 1 w Oławie. Posiada 7 miejsc dla pacjentów w salach 1 i 2 – osobowych w pełni dostosowanych do wymogów opieki długoterminowej. Pokoje w ciepłych kolorach, wyposażone są w łóżka sterowane pilotem oraz materace przeciwodleżynowe. Oddział dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Opiekę paliatywną w Hospicjum sprawuje profesjonalny interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitanci i personel pomocniczy.

ZASADY PRZYJĘĆ DO HOSPICJUM

Hospicjum przyjmuje głównie chorych w końcowej fazie choroby nowotworowej, kiedy leczenie przyczynowe /radio-, chemioterapia/ nie przyniosło pożądanego skutku, lub nie jest możliwe ze względu na zaawansowanie choroby.

Do objęcia opieką hospicyjną kwalifikują się m.in.:
• pacjenci z chorobą nowotworową po ukończonym leczeniu przyczynowym, z objawami trudnymi do opanowania w warunkach domowych,
• pacjenci z układowym zanikiem pierwotnym, zajmującym ośrodkowy układ nerwowy,
• pacjenci z chorobą z grupy kardiomiopatii,
• pacjenci z niewydolnością oddechową.

Warunkiem objęcia opieką przez hospicjum stacjonarne jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego.

Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta leczeniem w hospicjum podejmuje lekarz hospicjum po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną.

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 663 191 146 lub 71-301 13 58).

Wymagane dokumenty:
• skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny, specjalista, lekarz z oddziału szpitalnego)
• zgoda na objęcie opieką w hospicjum,
• dowód osobisty,
• dokument ubezpieczenia,
• dokumentacja medyczna dotychczasowego leczenia


Pobyt w hospicjum dla pacjenta jest bezpłatny, gdyż świadczenie w całości finansowane jest przez NFZ.
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
Kierownik: piel. dypl. Teresa Domańska
Tel. 663 191 239 lub 71-301 13 58

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Oławie jest zakładem stacjonarnym o profilu ogólnym dla pacjentów dorosłych. Zadaniem Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz nadzoru lekarskiego.
ZOL posiada 6 sal 1-osobowych, 9 sal 2-osobowych i 2 sale 3-osobowe. Pokoje wyposażone są w automatycznie regulowane łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, stoliki i krzesła. Część sal posiada osobną łazienkę. Do dyspozycji pacjentów i ich rodzin jest sala dziennego pobytu z telewizorem. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
PROCEDURA PRZYJĘĆ DO ZOL

Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w ZOZ w Oławie przyjmuje się pacjenta w oparciu o złożoną dokumentację i na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Warunkiem wydania decyzji o przyjęciu pacjenta do ZOL jest złożenie następujących dokumentów:
• wniosek pacjenta o umieszczenie w ZOL,
• do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego (gdy pacjent przebywa w oddziale szpitalnym), lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego, że w/w osoba wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji,
• wywiad pielęgniarski zawierający ocenę stanu sprawności fizycznej chorego wg skali Barthel (do ZOL przyjmowani są pacjenci, którzy uzyskali od 0 do 40 punktów w skali Barthel),
• skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego,
• dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego (aktualna decyzja organu emerytalno - rentowego wskazująca wysokość pobieranych świadczeń emerytalnych rentowych lub decyzja organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego, ostatni odcinek renty/emerytury ),
• kserokopię dowodu osobistego pacjenta,
• kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego oraz wyników badań.


Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z kompletem dokumentów należy składać w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Oławie przy ul. Baczyńskiego 1 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8- 15). Decyzję o przyjęciu, odmowie przyjęcia lub umieszczeniu pacjenta na liście oczekujących podejmuje Kierownik ZOL wspólnie z lekarzem zakładu.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika ZOL (tel. 663 191 239 lub 71-301 13 58 ). Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym ma charakter czasowy - pobyt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, jednakże w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony. Przeciwwskazaniem do pobytu w ZOL jest terminalna faza choroby nowotworowej (wskazana wówczas jest opieka hospicyjna), ostra faza choroby psychicznej (wskazany pobyt na oddziale psychiatrycznym) oraz wszelkie uzależnienia. Pobyt w ZOL jest finansowany przez NFZ w części obejmującej świadczenia zdrowotne. Pacjenci zobowiązani są wnosić miesięczną opłatę pokrywającą koszty wyżywienia i zakwaterowania, której wysokość jest ustalana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi 70% świadczenia emerytalnego bądź rentowego.


PLIKI DO POBRANIA

Ulotka Informacyjna (*.pdf)
skala Barthel (*.doc)
Skierowanie do ZOL (*.doc)
Wniosek o skierowanie do ZOL (*.doc)
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (*.doc)
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej - polityka cookies.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information