Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie jest podstawowym publicznym świadczeniodawcą z zakresu specjalistycznych usług ambulatoryjnych i jedynym z zakresu stacjonarnej opieki medycznej na terenie Powiatu Oławskiego. Aby mógł świadczyć bezpłatne usługi medyczne na najwyższym poziomie w ramach umowy z NFZ, niezbędne było podjęcie następujących działań:

1. modernizacja i doposażenie w sprzęt Poradni Specjalistycznej
2. unowocześnienie aparatury medycznej szpitala
3. modernizacja i doposażenie w sprzęt Działu Rehabilitacji

Zrealizowany przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie projekt był efektem wieloletnich planów rozwojowych Szpitala i jednocześnie stanowił odpowiedź na wielopłaszczyznową potrzebę podniesienia jakości świadczonych ogólnodostępnych usług medycznych na terenie powiatu oławskiego.

Projekt pn. „Poprawa jakości świadczenia usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie poprzez modernizację i przebudowę budynku B oraz zakup sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 8 – Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”), Działanie 8.1 – Poprawa jakości opieki zdrowotnej.

CELE I REZULTATY PROJEKTU
Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie opieki medycznej poprzez modernizację infrastruktury ochrony zdrowia.

Realizacja projektu:
1. przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego,
2. pozwoliła uzupełnić bazę sprzętową o nowoczesną aparaturę, wymienić przestarzały, wyeksploatowany i awaryjny sprzęt poprzez zakup i montaż nowoczesnych urządzeń, co w rezultacie zdecydowanie poprawiło dostęp do nowoczesnych technologii w zakresie opieki medycznej,
3. pozwoliła na dostosowanie pomieszczeń ZOZ w Oławie do wymagań przepisów bezpieczeństwa przez przeniesienie obecnie funkcjonujących w głównym budynku szpitala Przychodni Specjalistycznej i Działu Rehabilitacji do modernizowanego budynku B,
4. pozwoliła na dostosowanie placówki leczniczej do wymogów stawianych dla tego typu jednostek,
5. zapewniła promocję szpitala w Oławie oraz pośrednio – Powiatu,
6. dała pełny dostęp do świadczeń zdrowotnych osobom niepełnosprawnym,
7. poprawiła warunki cieplne budynku B.

ZAKRES PROJEKTU
Projekt składał się z następujących działania:
1. modernizacja i przebudowa gabinetów lekarskich i zabiegowych Przychodni Specjalistycznej wraz z holem głównym, centralną rejestracją do poradni, poczekalniami i węzłami sanitarnymi dla pacjentów na parterze budynku B,
2. modernizacja i przebudowa Działu Rehabilitacji obejmującego sale gimnastyczną do ćwiczeń, dział elektroterapii, dział hydroterapii, gabinety ciepło i kriolecznictwa oraz gabinet masażu w piwnicach budynku B,
3. przebudowa wejścia głównego przychodni, uwzględniającą nowe schody i podjazd dla niepełnosprawnych oraz przebudowę wyjścia ewakuacyjnego z przychodni jako elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Przychodni Specjalistycznej i Rehabilitacji,
4. przebudowa i modernizacja klatki schodowej łączącej parter i piwnicę budynku
5. budowa windy osobowej łączącej wszystkie kondygnacje budynku,
6. termomodernizacja, w tym wykonanie elewacji budynku B,
7. doposażenie gabinetów Przychodni Specjalistycznej oraz Działu Rehabilitacji i fizykoterapii w nowoczesną, specjalistyczną aparaturę medyczną,
8. zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitala.

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
Budynek B przed przebudową i modernizacją:

Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości świadczenia usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie poprzez modernizację i przebudowę budynku B oraz zakup sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia” przebiegał w trzech etapach:

Etap I prac budowlanych obejmował m.in.:
• wykonanie posadzek parteru i piwnicy w postaci wylewek betonowych
• wykonanie na parterze ścianek działowych
• wymianę stolarki zewnętrznej okiennej na parterze wraz z parapetami wewnętrznymi i drzwiowej zewnętrznej
• wykonanie wentylacji grawitacyjnej w obrębie wszystkich kondygnacji budynku
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, elektrycznej, teleinformatycznej, gazów medycznych i wentylacji mechanicznej

Etap I trwał od lipca 2008 roku do kwietnia 2009 roku.
Etap II obejmował następujące prace wykończeniowe na parterze budynku B: • wykonanie posadzki ceramicznej i posadzki z tarkettu
• tapetowanie i malowanie ścian
• wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych
• montaż ceramiki sanitarnej
• montaż ścianek działowych ze szkła i aluminium
• montaż stolarki drzwiowej
• wykonanie schodów i fasady wejściowej przychodni
Etap II zakończył się w grudniu 2009 roku.


Etap III prac budowlanych obejmował:
• wykonanie szybu windowego i montaż windy
• remont i rozbudowę łącznika między szpitalem a przychodnią
• wykonanie ścianek działowych oraz instalacji
• wymianę stolarki okiennej na kondygnacji przyziemia i pierwszym piętrze
• dobudowę nowego wejścia bocznego do budynku
• wykonanie elewacji zewnętrznej

Etap III zakończył się we wrześniu 2010 roku


ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA

Wyposażenie szpitala
W ramach projektu na potrzeby Szpitala zakupiony został specjalistyczny sprzęt diagnostyczno-leczniczy:
• aparat do znieczulania ogólnego (2 szt.)
• monitor funkcji życiowych (3 szt.)
• defibrylator (2 szt.)
• myjnia – dezynfektor
• aparat RTG z ramieniem C
• laparoskop z optyką artroskopową i diatermią
• aparat KTG do ciąży bliźniaczej
• ultrasonograf ginekologiczny
• zestaw Holtera
• videokolonoskop (2 szt.)
• videogastroskop (2 szt.)
• videoduodenoskop
• aparat RTG
• aparat RTG – Mammograf
• mikrotom saneczkowy

Zakupiony sprzęt wywiera korzystny wpływ na funkcjonowanie szpitala, poprawia jakość świadczonych usług oraz skraca czas oczekiwania na badania diagnostyczne. Ułatwia pełniejszą diagnostykę i umożliwia przystosowanie szpitala do standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz norm UE. Sprzęt wykorzystywany jest m.in. na Oddziale Wewnętrznym, Oddziale Chirurgicznym, Bloku Operacyjnym, Oddziale Ginekologicznym, w Pracowni Endoskopowej, Dziale Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Patomorfologii.

Wyposażenie Działu Rehabilitacji
Zakup sprzętu do utworzonego w przyziemiu budynku B Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii pozwolił na dokładniejsze i bardziej precyzyjne rehabilitowanie pacjentów. Proces rehabilitacji stał się szybszy i skuteczniejszy, a co najważniejsze, mniej bolesny i bardziej profesjonalny.

W ramach projektu ZOZ w Oławie zakupił łącznie 92 sztuki sprzętu rehabilitacyjnego w tym:
• Sprzęt na salę gimnastyczną (m.in. ugul, szyny do ćwiczeń, drabinki, maty, rotory, rower terapeutyczny)
• Sprzęt do fizykoterapii (m.in. laser terapeutyczny, lampy biotron, aparat do terapii falą uderzeniową, aparat do terapii enegrotonowej, aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym)
• Sprzęt do parafinoterapii (m.in. kuchnia parafinowa)
• Sprzęt do hydroterapii (m.in. masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, natrysk płaszczowy)
• Sprzęt do masażu (m.in. stół do masażu, masaż aquawibron, aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego)
• Sprzęt do krioterapii (m.in. aparat do krioterapii ciekłym azotem, aparat do krioterapii CO2 )

Wyposażenie Przychodni Specjalistycznej

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego doposażono następujące poradnie specjalistyczne:
• Poradnia Chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej
• Poradnia Chirurgii naczyniowej
• Poradnia Laryngologiczna
• Poradnia Okulistyczna
• Poradnia ginekologiczno-położnicza
• Poradnia urologiczna
• Poradnia alergologiczna
• Poradnia kardiologiczna
• Poradnia dermatologiczna
• Poradnia onkologiczna

Zakupione do poradni urządzenia medyczne są wytworzone w oparciu o technologie najnowszej generacji, spełniają wszystkie wymagane standardy i zabezpieczają miarodajne wykonanie badań medycznych. Wybrano najlepsze rozwiązania pod względem zaspokojenia potrzeb odbiorców usług medycznych.UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA PRZYCHODNI

Dnia 10 listopada 2010 roku o godzinie 12.00 w holu głównym zmodernizowanego budynku B odbyło się uroczyste otwarcie Przychodni Specjalistycznej w obecności przybyłych zaproszonych gości, pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie oraz mieszkańców.

Symbolicznego otwarcia Przychodni Specjalistycznej, poprzez przecięcie wstęgi, dokonali: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Starosta Powiatu Oławskiego Marek Szponar, Poseł na Sejm RP Roman Kaczor i Dyrektor ZOZ w Oławie Andrzej Dronsejko

Już w listopadzie 2010r., zmodernizowana i doskonale wyposażona Przychodnia Specjalistyczna rozpoczęła swoją działalność, świadcząc usługi medyczne w następujących poradniach:

• Poradnia laryngologiczna
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia Medycyny Pracy
• Poradnia neurologiczna
• Poradnia chirurgii ogólnej i naczyniowej
• Poradnia zdrowia psychicznego
• Poradnia ginekologiczno-położnicza
• Poradnia urologiczna
• Poradnia alergologiczna
• Poradnia kardiologiczna
• Poradnia dermatologiczna
• Poradnia ortopedyczna
• Poradnia onkologiczna
• Poradnia gruźlicy i chorób płuc

W przyziemiu budynku Przychodni został uruchomiony nowoczesny, w pełni wyposażony Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii, dysponujący salą gimnastyczną do ćwiczeń, działem elektroterapii, działem hydroterapii, gabinetem ciepło i kriolecznictwa oraz gabinetem masażu.

Ponadto, w budynku B działa Apteka ogólnodostępna oraz udzielane są świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Wartość całkowita projektu: 10 614 643,01 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 316 759,21 PLN
Wartość dofinansowania: 6 218 513,66 PLN