Opis projektu

Planowane przedsięwzięcie zakłada utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Diagnostyki Obrazowej, które przyczynią się do poprawy jakości i kompleksowości świadczonych usług oraz zagwarantują rozwiązanie podstawowych problemów w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu oławskiego. Szpitalny Oddział ratunkowy (SOR) jest wydzielonym w strukturze szpitala samodzielnym oddziałem łóżkowo-zabiegowym z własnym zapleczem ambulatoryjno-konsultacyjnym i podstawowym zapleczem diagnostycznym. Praca w oddziale trwa cała dobę i jest zabezpieczana przez lekarzy specjalistów: anestezjologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej oraz lekarzy innych specjalności oddziałów szpitala na zasadzie konsultacji. Celem działania SOR jest:
- ratowanie osób w stanie zagrożenia życia niezależnie o przyczyny,
- stabilizacja wstępna, diagnostyka i leczenie z powodu nagłych zachorowań,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w wypadkach masowych i katastrofach,
- zabezpieczenie i przygotowanie chorych do transportu do innych specjalistycznych szpitali.

Inwestycja obejmuje dwie zasadnicze grupy działań:

1. przebudowa i rozbudowa części pomieszczeń obiektu szpitala przeznaczoną na działalność SOR oraz budowę lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego nastąpi przebudowa starej części SP ZOZ w Oławie i powierzchni 1000, 35 m2 i rozbudowa o powierzchnię 713,87 m2, z czego na potrzeby przyszłego SOR przewidziano 873,92 m2 (odpowiednio 372,9 m2 w części już istniejącej i 501,12 m2 w części nowobudowanej.

2) zakup urządzeń i wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii zgodnie z przeznaczeniem dla poszczególnych obszarów SOR. Planowane do zakupu wyroby medyczne będą wykazywały wysokie parametry jakościowe, będą rozwiązaniami nowoczesnymi i niezawodnymi. Ponieważ sprzęt będzie nowy, cechować się będzie wysoką energooszczędnością.

Korzyści

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie możliwości wykonywania zabiegów przy pełnej kooperacji specjalistów wielu dziedzin medycyny, zwłaszcza w nagłych przypadkach. Ponadto zapewni leczenie w oddziale o najwyższym standardzie sprzętowym. Wyposażenie SOR-u w przyszpitalne lądowisko dla helikopterów znacznie przyczyni się do skrócenia czasu transportu poszkodowanego z miejsca wypadku do SOR.

konsola1Wygląd wewnętrzny budynku SOR
Wygląd zewnętrzny budynku SOR, lądowisko dla helikopterów i nowa droga dojazdowa - grudzień 2011r.
Realizacja robót budowlanych październik-listopad 2011r

Realizacja robót budowlanych wrzesień 2011rRealizacja robót budowlanych w Sierpniu 2011r
Płyta lądowiska dla helikopterów sanitarnych widok od strony parkingu

Prace na parkingu dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Prace na parkingu dla pacjentów SOR-u w tle SOR i budynek szpitala

Widok na parking od strony ciepłego podjazdu

Wjazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Widok od strony parku na SOR z ciepłym podjazdem

Prace ziemne przed ciepłym podjazdem i wejściem do diagnostyki obrazowej

Poczekalnia pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wejście do szpitala i działu diagnostyki obrazowej

Ciepły podjazd Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Poczekalnie do gabinetów RTG

Korytarz wewnętrzny w piwnicy po lewej wejście do RTG dla pacjentów szpitala

Pomieszczenie RTG ze ścianką do prześwietleń

Pomieszczenie centralnej serwerowi szpitala

Pomieszczenie aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym

Gabinet badań mammograficznych

Pomieszczenie pod pracownię Tomografii Komputerowej

Hol centralny z miejscem przyjęć pacjentów planowych

Boksy badań pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Sala obserwacyjna pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Sala krótkotrwałej intensywnej opieki medycznej na SOR

Jedna z dwóch sal resuscytacyjno zabiegowych

Hol segregacji pacjentów na SOR

Hol segregacji pacjentów na SOR w głębi wejście na salę resustytacyjną

Widok z góry na ciepły podjazd i lądowisko helikopterów

Lądowisko helikopterów sanitarnych po lewej i parking pacjentów po prawej stronie

Widok z góry na dobudowaną poczekalnię do RTG

Widok z góry na parking pacjentów i wjazd do ciepłego podjazdu

Widok z góry na parking pacjentów lądowisko i wjazd do ciepłego podjazdu

Widok z góry na plac przed wejściem do SOR-u i działu diagnostyki obrazowej

Realizacja robót budowlanych w lipcu 2011r

Realizacja robót budowlanych w czerwcu 2011r - widok z góry

Realizacja robót budowlanych w maju 2011r
Roboty budowlane - kwiecień 2011 r.
Prace budowlane prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku w marcu 2011 r.
Postęp prac budowlanych zrealizowanych w lutym 2011r.
Mimo mrozów i śniegu rozpoczęły się prace przy rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Diagnostyki Obrazowej. Do prac zaangażowano ciężki sprzęt
Aktualnie trwają prace wyburzeniowe na terenie dawnego Działu Rehabilitacji.
Tak obecnie wygląda miejsce gdzie była sala gimnastyczna.
A tu była hydroterapia.
Posadzki muszą być skute a całość kondygnacji pogłębiona
Wszystkich pacjentów i pracowników przepraszamy za niedogodności i hałasy