Opis projektu

konsola1 W ramach projektu zakupiony został serwer radiologicznych danych obrazowych (PACS) służący do archiwizacji zdjęć RTG wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wymianę tych danych z innymi jednostkami służby zdrowia. Serwer umożliwia archiwizację badań wykonywanych lokalnie oraz zapewnia możliwość przesyłania danych obrazowych do innych jednostek uczestniczących w systemie telerardiologii. Oprogramowanie zarządzające pracą systemu zapewnia także aktualizację i synchronizację badań tak, aby zdjęcia i wyniki badań były w każdym miejscu systemu aktualne oraz identyczne z pozostałymi kopiami

konsola2 ZOZ w Oławie posiada jedną pracownię RTG wyposażoną w nowoczesny płucno-kostny aparat RTG do zdjęć klasycznych z ruchomym stołem oraz lampą na statywie. Aparat jest ucyfrowiony przy pomocy osprzętu do pośredniej radiografii cyfrowej. Stacja diagnostyczna oparta jest o zestaw komputerowy z dwoma monitorami o rozdzielczości 2 mln pikseli. Zestaw jest również wyposażony w konsolę technika. Ponieważ zdjęcia cyfrowe standardowo wyświetlane są na ekranie monitora, więc nie jest konieczne przenoszenie ich na błony RTG, dzięki czemu osiągnięte zostały znaczne korzyści w zakresie ochrony środowiska. Pacjent otrzymuje wynik badania w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD a wewnątrz jednostki obrazy rozpowszechniane są przy użyciu lokalnej sieci komputerowej. System jest zintegrowany z oprogramowaniem medycznym HIS (and. Hospital Information System) Eskulap 2000 używanym w jednostce, które realizuje funkcje oprogramowania RIS (ang. Radiology Information System). Dzięki temu z poziomu systemu medycznego personelmedyczny ma dostęp do badan radiologicznych powiązanych z konkretnym pobytem lub wizytą.

Korzyści

szpital Uruchomienie dedykowanego systemu archiwizacji zwiększyło niezawodność oraz wydajność systemu radiologii cyfrowej używanego obecnie w ZOZ w Oławie.

Inwestycja umożliwiła dystrybucję obrazów, zarówno wewnątrz jednostki, jak i do innych placówek i centrów opisowych za pomocą sieci Internet. Pozwoliło to na skorzystanie z usług teleradiologii – opisywania zdjęć i stawiania diagnoz na odległość, świadczonych przez centra opisowe, a także umożliwi przeszukiwanie baz centrów, porównywanie i analizowanie wyników, konsultacje i wymianę doświadczeń.

Korzystanie z usług teleradiologii pozwola na uzyskiwanie diagnoz przez całą dobę, czyli również poza godzinami pracy lekarza radiologa zatrudnionego w ZOZ, gdyż wykwalifikowany personel centrów dostępny będzie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wprowadzenie tak atrakcyjnej formy opieki zdrowotnej z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki poprawia skuteczność opieki medycznej, zapewnia łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych.