Opis projektu

Celem projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów energii cieplnej oraz redukcję emisji szkodliwych substancji emitowanych do środowiska. Na realizację inwestycji składa się:
• modernizacja istniejącej gazowej kotłowni parowej dotychczas zasilającej kuchnię i pralnię – wymianę urządzeń na kaskadę kondensacyjną oraz wyłączenie olejowej kotłowni wodnej dotychczas zaopatrującej obiekty szpitala w CO i CWU;
• termomodernizacja – następujących części szpitala: budynku administracyjnego/B/, budynku głównego szpitala/części A/ oraz budynku kuchni i pralni/D/ polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropów wentylowanych budynku A i B styropianem oraz warstwą Ekofibru w budynku D.
• wykonanie elewacji szpitala współgrającej z już istniejącą elewacją budynku C i SOR-u oraz zachowania ich kolorystyk i innych elementów zdobnych.
• wymiana stolarki okiennej na okna PCV
• modernizacja wejść do budynku szpitala
• modernizacja instalacji CO i CWU polegająca na wyposażeniu w urządzenia regulacyjne i równoważenia hydraulicznego umożliwiające efektywne energetycznie funkcjonowanie systemu grzewczego.
• montaż systemu zdalnego monitoringu kontroli zużycia energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody

Korzyści

Inwestycja ma przyczynić się do poprawy efektu energetycznego, polegającego na obniżeniu zużycia energii cieplnej, prowadzącego tym samym do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji i pyłów oraz redukcji kosztów związanych z ogrzewaniem budynków.
Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia : 3 090 690,00 zł
W tym:

Dotacja NFOŚiGW: do 865 100,00 zł

Pożyczka NFOŚiGW: do 1 798 410,00 zł

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia: ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 486 Mg/rokkonsola1