Widok: Kontrast:
A- A A+

55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Wnioski i Skargi

STRONA W BUDOWIE

PRZEPRASZAMY

Strona w trakcie budowy - Zapraszamy wkrótce


Witamy na nowej stronie Szpitala w Oławie, strona jest jeszcze w trakcie budowy i niektóre informacje będą sukcesywnie aktualizowane.

Problemy, błędy lub sugestie proszę zgłaszać na

Administracja
Dyrektor (0-71) 301-13-13
Z-ca Dyrektora (0-71) 301-13-14
Sekretariat dyrektora (0-71) 301-13-11
Sekretariat dyrektora FAX (0-71) 301-13-12
Naczelna pielęgniarka (0-71) 301-13-91
Dział Kadr (0-71) 301-13-25
Dział Płac (0-71) 301-13-16
Dział Księgowości (0-71) 301-13-19
Dział Organizacji i Zarządzania (0-71) 301-13-15
Dział Zamówień Publicznych fax./tel. (0-71) 313 26 38
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej (0-71) 301-13-28
Dział Techniczny i Zaopatrzenia (0-71) 301-13-17
Dział Informatyki (0-71) 301-13-96
Kasa (0-71) 301-13-99
Oddział Dziecięcy
Ordynator (0-71) 301-13-40
Pielęgniarka oddziałowa (0-71) 301-13-36
Sekretariat (0-71) 301-13-38
Dyżurka lekarzy (0-71) 301-13-39
Dyżurka pielęgniarek (0-71) 301-13-37
Gabinet zabiegowy (0-71) 301-13-97
Oddział Wewnętrzny
Ordynator (0-71) 301-13-22
Pielęgniarka oddziałowa (0-71) 301-13-29
Sekretariat (0-71) 301-13-54
Dyżurka lekarzy (męska) (0-71) 301-13-33
Dyżurka lekarzy (żeńska) (0-71) 301-13-34
Dyżurka pielęgniarek (męska) (0-71) 301-13-30
Dyżurka pielęgniarek (żeńska) (0-71) 301-13-31
Sala "R" (0-71) 301-13-32
Oddział Chirurgii Ogólnej
Ordynator (0-71) 301-13-20
Pielęgniarka oddziałowa (0-71) 301-13-41
Sekretariat (0-71) 301-13-55
Dyżurka lekarzy (męska) (0-71) 301-13-44
Dyżurka lekarzy (żeńska) (0-71) 301-13-45
Dyżurka pielęgniarek (męska) (0-71) 301-13-42
Dyżurka pielęgniarek (żeńska) (0-71) 301-13-43
Sala "R" (0-71) 301-13-46
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Ordynator (0-71) 301-13-21
Pielęgniarka oddziałowa (0-71) 301-13-48
Sekretariat (0-71) 301-13-53
Izba Przyjęć
Dyżurka lekarzy (0-71) 301-13-51
Dyżurka pielęgniarek (0-71) 301-13-49
Oddział Noworodkowy
Ordynator (0-71) 301-13-56
Dyżurka pielęgniarek (0-71) 301-13-57
Oddział Laryngologiczny
Pielęgniarka oddziałowa (0-71) 301-13-59
Dyżurka lekarzy (0-71) 301-13-61
Dyżurka pielęgniarek (0-71) 301-13-60
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Punkt medyczny (0-71) 301-13-47
Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja (Pozostałe poradnie) (0-71) 301-13-00
(0-71) 301-13-75
(0-71) 301-13-76
Pracownie Diagnostyczne
RTG/TK Kierownik (0-71) 301-13-86
RTG/TK Pracownia (0-71) 301-13-87
Laboratorium (0-71) 301-13-64
Mikrobiologia (0-71) 301-13-98
Endoskopia (0-71) 301-13-75 (0-71) 301-13-76
Pracownia USG (0-71) 301-13-87
Pracownia EKG (0-71) 301-13-85
POZ
Lekarz Rodzinny (71) 301-13-26
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska w godzinach od 18.00 do 8.00 (71) 301-13-26
Inne
Apteka szpitalna (0-71) 301-13-18
Anestezjolog (0-71) 301-13-69
Blok operacyjny (0-71) 301-13-24
Blok porodowy (Dyżurka lekarzy) (0-71) 301-13-52
Blok porodowy (Dyżurka pielęgniarek) (0-71) 301-13-50
Fizykoterapia (0-71) 301-13-68
Rehabilitacja (0-71) 301-13-68
Histopatologia (0-71) 301-13-67
Prosektorium (0-71) 301-13-95
Inspektor PPOŻ/BHP (0-71) 301-13-83
Kotłownia
Kuchnia (0-71) 301-13-70
Ruch Chorych (0-71) 301-13-78
Sterylizacja (0-71) 301-13-73
Warsztat (0-71) 301-13-72
Bar/Stołówka (0-71) 301-13-88