Strona zawiera informacje publikowane do dnia 22.09.2017r. na łamach poprzedniej wersji strony internetowej www.zozolawa.wroc.pl w sekcji Zapytania

Nazwa Termin zapytania Pliki do pobrania Data umieszczenia
Dostawę i montaż mebli dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, znak sprawy ZOZ/DZP/ZO/06/17 27.09.2017 Pliki (*.zip) - 21.09.2017
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split, znak sprawy ZOZ/DZP/ZO/05/17 10.07.2017 Pliki (*.zip) - 04.07.2017
Wyniki (*.doc) - 11.07.2017
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych polegających na koordynacji realizacji i rozliczaniu projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Rozbudowa systemu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie o usługi wewnątrzadministracyjne i e-usługi publiczne".
Znak sprawy ZOZ/DZP/ZO/04/17
16.05.2017 Pliki (*.zip) - 10.05.2017
Wyniki (*.pdf) - 16.05.2017
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych polegających na koordynacji realizacji i rozliczaniu projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Rozbudowa systemu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie o usługi wewnątrzadministracyjne i e-usługi publiczne". 10.05.2017 Pliki (*.zip) - 05.05.2017
Unieważnienie postępowania(*.Pdf) - 10.05.2017
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług mających na celu pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne 06.04.2017 Pliki(*.zip) - 30.03.2017
Zmiany i modyfikacje (*.zip) - 03.04.2017
Wyniki (*.pdf) - 07.04.2017
Dostawa sprzętu komputerowego ZOZ/DZP/ZO/1/17 23.03.2017 Zapytanie (*.pdf) - 17.03.2017
Wyniki (*.pdf) - 05.04.2017
Dostawy usług telefonii stacjonarnej wraz z usługą dzierżawy centrali telefonicznej z wyposażeniem i wdrożeniem, znak sprawy ZOZ/DZP/ZO/13/16 13.12.2016 Zapytanie (*.pdf) - 06.12.2016
Wyniki (*.pdf) - 15.12.2016
Dostawa pościeli dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie, znak sprawy ZOZ/DZP/ZO/12/16 05.12.2016 Ogłoszenie i pliki zapytania (*.zip) - 29.11.2016
Wyniki zapytania (*.pdf) - 29.12.2016
Zapytanie ofertowe w zakresie telefonii komórkowej znak sprawy ZOZ/DZP/ZO/11/16 03.11.2016 Ogłoszenie (*.doc) - 28.10.2016
Wyniki (*.pdf) - 03.11.2016
Świadczenie usług pocztowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie, znak sprawy ZOZ/DZP/ZOC/10/16 24.08.2016 Ogłoszenie i pliki (*.zip) - 18.08.2016
Wyniki przetargu (*.pdf) - 26.08.2016
Dostawa obuwia medycznego ZOZ/BHP/ZO/06/16 31.05.2016 Ogłoszenie i pliki (*.zip) - 25.05.2016
Wyniki (*.pdf) - 01.06.2016
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług mających na celu pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (E-zdrowie)- ZOZ/DZP/ZO/04/16 14.03.2016 Ogłoszenie i pliki (*.zip) - 07.03.2016
Wyniki (*.pdf) - 16.03.2016
Zapytanie na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego rocznych i pięcioletniego - budynków zarządzanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. Baczyńskiego 1 ZOZ/DZP/ZO/02/16 16.02.2016 Ogłoszenie i pliki (*.zip) - 08.02.2016
Ogłoszenie rozstrzygnięcia (*.doc) - 25.02.2016