Logo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3"

Cel główny Projektu:

Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w 17 podmiotach leczniczych (szpitalach) funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska


Całkowita wartość projektu: 7.116.965,32 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 6.049.420,52 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 711.696,53 PLN

Wkład własny Lidera Projektu: 355.848,27 PLN


Projekt realizowany w ramach Partnerstwa:
Lider Projektu:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu oraz
Partnerów Projektu
z podziałem środków dofinansowania w łącznej kwocie 6.469.968,48 PLN:

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – 1 022 242,32 PLN,
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – 228 575,92 PLN,
 3. Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – 292 069,23 PLN,
 4. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. – 412 706,53 PLN,
 5. Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – 292 069,23 PLN.
 6. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. – 412 706,53 PLN,
 7. Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. – 266 671,91 PLN,
 8. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. – 139 685,29 PLN,
 9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku – 546 042,48 PLN,
 10. Niepublicz. Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. – 431 754,52 PLN,
 11. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim – 139 685,29 PLN,
 12. Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 692 077,10 PLN,
 13. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy – 679 378,43 PLN,
 14. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie – 209 527,93 PLN,
 15. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy – 533 343,82 PLN,
 16. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – 146 034,62 PLN,
 17. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. – 374 610,54 PLN,
 18. Wielospecjalistyczny Szpital Samodziel. Publicz. Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – 260 322,58 PLN,
 19. Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. – 95 239,97 PLN,

Opis projektu

W ramach projektu zrealizowane zostaną zakupy środków ochrony osobistej

 1. Półmaski filtrujące (Maski FFP2, Maski FFP3)
 2. Maski chirurgiczne
 3. Rękawiczki jednorazowe
 4. Fartuch chirurgiczny
 5. Fartuchy barierowe
 6. Gogle ochronne
 7. Okulary ochronne
 8. Ochraniacze na buty
 9. Kombinezony ochronne
 10. Czepki ochronne
 11. Przyłbice
 12. Płyny/substancje/środki do dezynfekcji


Planowane korzyści

Zwiększenie komplementarności wsparcia podmiotów leczniczych w zabezpieczeniu życia i zdrowia osób korzystających z ich pomocy i przebywających w tych podmiotach oraz wzmocnienie tych podmiotów w przeciwdziałaniu skutków COVID-19.