Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizuje inwestycje w ramach Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


DOFINANSOWANIE: 1 032 910,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 144 600,00 PLN

Opis projektu

  1. Posadowienie zbiornika na ciekły tlen medyczny z infrastrukturą towarzyszącą, fundamentem i dostosowanie terenu wraz z roczną dzierżawą zbiornika - w związku z Covid-19
  2. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z Covid-19
  3. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z Covid-19
  4. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w związku z Covid-19


Cele Projektu:

Zad.1 Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów poddawanych tlenoterapii (w szczególności pacjentów poddawanych tlenoterapii wysokimi przepływami w przebiegu Covid 19) poprzez posadowienie zbiornika na ciekły tlen medyczny z infrastrukturą towarzyszącą, fundamentem i dostosowaniem terenu wraz z roczną dzierżawą zbiornika.

Zad.2 Podział 5 łóżkowej sali chorych Oddziału Intensywnej Terapii na dwie sale 2 i 3 łóżkową, co pozwoli na możliwość izolacji i leczenia pacjentów zakażonych Covid-19.

Zad.3 Budowa obiektów podstawowych z instalacjami i wyposażeniem dla pacjentów zakażonych Covid-19.

Zad.4 Utworzenie dwóch sal izolacyjnych (izolatek) dla pacjentek z dodatnim wynikiem SARS CoV2, które odbyły poród w ZOZ w Oławie.