Logo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizuje projekt z programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, dla zadania pn.:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy


finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Całkowita wartość projektu: 703.121,09 PLN

Wkład budżetu państwa : 600.000,00 PLN

Dotacja Powiatu Oławskiego: 35.000,00 PLN

Wkład własny ZOZ w Oławie: 68.121,09 PLN

Cel i opis projektu

Mammografy cyfrowe, dzięki zaawansowanym mechanizmom, polepszają jakość uzyskanych obrazów i precyzję diagnostyki. Z tego powodu uważane są za sprzęt o najwyższym standardzie we wczesnej diagnostyce badań w kierunku raka piersi. Mają przewagę technologiczną nad sprzętem analogowymi i dużo większe możliwości diagnostyczne. Zaopatrzone w nowoczesne aparaty cyfrowe wyróżniają się dużo większą skutecznością wykrywania nawet najmniejszych patologii piersi. Wyniki badań z mammografów cyfrowych pozwalają na dalszą analizę przy użyciu technik komputerowych i uzyskanie bardzo dokładnego obrazu piersi. Dodatkowym argumentem za mammografami cyfrowymi jest szybki rozwój dodatkowych aplikacji usprawniających badania. Nowoczesna technologia cyfrowa pozwala na skrócenie czasu pojedynczego badania do niezbędnego minimum i poprawę bezpieczeństwa pacjentki podczas badania. Mniejsze narażenie na promieniowanie jonizujące jest obok dokładności i precyzji najważniejszą cechą mammografii cyfrowej. Dzięki tak nowoczesnym technikom walka z rakiem piersi może być jeszcze bardziej skuteczna.


Planowane korzyści

Poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.