Logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizuje inwestycje w ramach Środków z Funduszu Medycznego.

„Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Endoskopii wraz z doposażeniem SOR i pracowni diagnostycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie”


Dofinansowanie: 14 457 300,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 14 457 300,00 PLN

Data podpisania umowy: 24.11.2023r.

Cel działania

Celem głównym inwestycji polegającej na przebudowie i doposażeniu szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z Pracownią Endoskopii jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców. Realizacja inwestycji oparta będzie na Przebudowie SOR i Pracowni Endoskopii oraz ich doposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny.


Spodziewane korzyści z realizacji inwestycji

Przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego niewątpliwie będą miały wpływ na szereg korzyści dla poprawy zdrowia i ratowania życia mieszkańców. Do głównych obszarów w tym zakresie możemy zaliczyć: