Strona zawiera informacje publikowane do dnia 22.09.2017r. na łamach poprzedniej wersji strony internetowej www.zozolawa.wroc.pl w sekcji Przetargi

Nazwa Termin przetargu Przebieg postępowania Data umieszczenia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, wideolaryngoskopu i filtry do RTG, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/18/17

22.09.2017

Dostawa sprzętu komputerowego II, ZOZ/DZP/PN/17/17

11.09.2017

Dostawa sprzętu medycznego III znak sprawy ZOZ/DZP/PN/16/17

06.09.2017

Rozbudowa systemu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie o usługi wewnątrzadministracyjne i e-usługi publiczne ZOZ/DZP/PN/15/17

25.09.2017
02.10.2017

Dostawę sprzętu medycznego II, ZOZ/DZP/PN/14/17

23.08.2017

Dostawę artykułów żywnościowych, ZOZ/DZP/PN/13/17

12.06.2017

Dostawę leków, ZOZ/DZP/PN/12/17

11.07.2017

Dostawa drukarek
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/11/17

24.05.2017

Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, sprzętu jednorazowego i wielorazowego
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/10/17

31.05.2017

Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/9/17

27.03.2017

Dostawę środków czystości,
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/8/17

24.03.2017

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii.
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/7/17

10.03.2017

Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych.
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/6/17

07.03.2017

Dostawa sprzętu jednorazowego, wielorazowego i leków
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/5/17

04.04.2017

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZOZ/DZP/PN/4/17

29.03.2017

Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych. ZOZ/DZP/PN/1/17

17.02.2017
po zmianie 21.02.2017

Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego II ZOZ/DZP/PN/3/17

13.02.2017

Dostawa testów i podłoży do mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora ZOZ/DZP/PN/2/17.

09.02.2017

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli oraz dostawa zbiornika na ciekły azot. ZOZ/DZP/PN/35/16

12.01.2017

Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego ZOZ/DZP/PN/34/16

23.12.2016

Dostawa oprogramowania antywirusowego, licencji Oracle oraz usługa aktualizacji, upgradów dla systemu Eskulap znak sprawy ZOZ/DZP/PN/33/16

08.11.2016

Dostawa kasy fiskalnej, zapory sieciowej i sprzętu komputerowego znak sprawy ZOZ/DZP/PN/32/16

09.11.2016

Wymiana poziomu głównego i odejść do pionów wody zimnej oraz wybranych odejść wody ciepłej i cyrkulacji w budynku B znak sprawy ZOZ/DZP/PN/31/16

08.11.2016

Świadczenie usług transportu sanitarnego - ZOZ/DZP/PN/29/16

14.10.2016

Dostawa błon mammograficznych i odczynników chemicznych znak sprawy ZOZ/DZP/PN/30/16

10.10.2016

Dostawa drukarki, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/28/16

05.08.2016

Dostawa leków i sprzętu medycznego II znak sprawy ZOZ/DZP/PN/27/16

06.09.2016

Dostawa artykułów żywnościowych - woda, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/26/16

28.07.2016

Dostawa licencji Banku Krwi dla systemu Eskulap 2000 oraz aktualizacji, upgradów, konsultacji i usług serwisowych dla systemu Simple ERP znak sprawy ZOZ/DZP/PN/25/16

12.07.2016

Dostawa testów i podłoży do mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora znak sprawy ZOZ/DZP/PN/23/16

11.08.2016

Dostawę artykułów żywnościowych II, ZOZ/DZP/PN/24/16

05.07.2016

Dostawa odzieży chirurgicznej jednorazowej do Apteki Szpitalnej znak sprawy ZOZ/DZP/PN/22/16

01.07.2016

Dostawa obłożeń do Apteki Szpitalnej, znak sprawy: ZOZ/DZP/PN/21/16

27.06.2016

zbycie środków trwałych z podziałem na 2 zadania: zad. Nr 1. wyposażenie kotłowni olejowej oraz zad. Nr 2. aparatury medycznej (aparat do krioterapii na dwutlenek węgla wraz ze stojakiem).

14.07.2016

Dostawa sprzętu medycznego II - Znak sprawy: ZOZ/DZP/PN/20/16

27.07.2016

Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala – III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Etap V – Prace wykończeniowe ZOZ/DZP/PN/19/16

17.06.2016

Dostawę leków i sprzętu medycznego znak sprawy ZOZ/DZP/PN/18/16

05.07.2016

Dzierżawa 57m2 lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo - gastronomicznej

20.06.2016

Dostawę artykułów żywnościowych ZOZ/DZP/PN/17/16

31.05.2016

Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala – III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap V, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/16/16

05.05.2016

Dostawę materiałów ortopedycznych i protez naczyniowych do ZOZ w Oławie znak sprawy ZOZ/DZP/PN/15/16

25.05.2016

Dostawa sprzętu medycznego - KTG znak sprawy ZOZ/DZP/PN/14/16

18.05.2016

Dostawę tonerów i opasek identyfikacyjnych ZOZ/DZP/PN/13/16

12.04.2016

Dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej II znak sprawy ZOZ/DZP/PN/12/16

11.04.2016

Dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora znak sprawy ZOZ/DZP/PN/11/16

11.05.2016

Dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej znak sprawy ZOZ/DZP/PN/10/16

01.04.2016

Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala – III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Etap IV
ZOZ/DZP/PN/09/16

24.03.2016

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych
znak sprawy ZOZ/DZP/PN/08/16

16.03.2016

Dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej. ZOZ/DZP//PN/06/16

4.03.2016

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych ZOZ/DZP//PN/05/16

04.03.2016

Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych znak sprawy ZOZ/DZP/PN/04/16

19.02.2016

Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego ZOZ/DZP/PN/03/16

21.03.2016

Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego II znak sprawy ZOZ/DZP/PN/2/16

03.02.2016

Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie. znak sprawy ZOZ/DZP/PN/1/16