Drive True - covid-19
Widok: Kontrast:
A- A A+

55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Aktualności

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie uruchamia mobilny punkt pobrań materiału biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2

Informujemy, że od godz. 11.00 dnia 15-10-2020r. przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie uruchamia się mobilny punktu pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Lokalizacja: parking od strony Przychodni, pawilon w pobliżu przystanku autobusowego.

Godziny pracy: w dniu 15-10-2020  od 11.00 do 16.00

Od 16-10-2020r. siedem dni w tygodniu od 8.00 do 13.00.

Materiał do badań będzie pobierany na podstawie zleceń (lekarskich i z Sanpeidu):

  1. od osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS- CoV- 2, zwolnionych z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny na  podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2)),
  2. od osób posiadających potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w związku z obowiązkiem wykonania na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
  3. od osób, które rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca 2020 r. i przerwały to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po dniu 13 marca 2020 r., przed upływem 15. dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację od dnia 15 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
  4. od opiekuna dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,
  5. od osób zakwalifikowanych na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782),  w związku z obowiązkiem wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a,
  6. od osób innych niż określone w lit. a-e, którym zlecono wykonanie testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a;”

Punktu pobrań:

map

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15 październik 2020 12:29 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 12:42 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 12:46 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 13:37 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 13:37 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 14:47 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 19:51 Grzegorz Zabłocki