DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Aktualności

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie uruchamia mobilny punkt pobrań materiału biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2

Uwaga ! 

Z dniem 31 marca 2022r. kończy działalność Mobilny Punkt Pobrań przy ZOZ w Oławie.

Powyższe wynika z komunikatu NFZ z dnia 29-03-2022r. o wstrzymaniu odrębnego finansowanie procedury wykonywania testów do diagnostyki SARS-CoV-2 między innymi przez mobilne punkty pobrań.

"Od 28 marca 2022 r. test na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 nie jest warunkiem rozpoczęcia realizacji skierowania w wyznaczonym miejscu, terminie i profilu udzielenia świadczenia w zakresie leczenia uzdrowiskowego."

"Brak wyniku testu w dniu stawienia się pacjenta w wyznaczonym terminie i miejscu udzielania świadczeń nie może stanowić podstawy odmowy udzielenia świadczenia."

 

 

 

 

Lokalizacja: Kontener obok głownego parkingu szpitala.

Godziny pracy: od 8.00 do 12.00. (zmiana godzin pracy od 21-03-2022)

Materiał do badań będzie pobierany na podstawie zleceń (lekarskich i z Sanpeidu):

 

Punktu pobrań:

map

 od osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS- CoV- 2, zwolnionych z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny na  podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2)),

  1. od osób posiadających potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w związku z obowiązkiem wykonania na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
  2. od osób, które rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca 2020 r. i przerwały to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po dniu 13 marca 2020 r., przed upływem 15. dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację od dnia 15 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
  3. od opiekuna dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,
  4. od osób zakwalifikowanych na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782),  w związku z obowiązkiem wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a,
  5. od osób innych niż określone w lit. a-e, którym zlecono wykonanie testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a;”

Punktu pobrań:

map

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15 październik 2020 12:29 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 12:42 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 12:46 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 13:37 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 13:37 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 14:47 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 19:51 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 12:10 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 styczeń 2021 12:11 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 czerwiec 2021 13:24 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 czerwiec 2021 14:06 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 14:18 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 13:59 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 14:00 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 14:03 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 14:08 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 14:10 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 listopad 2021 12:03 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 listopad 2021 10:16 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 luty 2022 12:29 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 luty 2022 12:31 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 luty 2022 12:39 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 08:23 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 30 marzec 2022 13:33 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 30 marzec 2022 13:35 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 30 marzec 2022 13:35 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 30 marzec 2022 13:35 Grzegorz Zabłocki