DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Historia Szpitala

Historia Szpitala


Natychmiast po wojnie został uruchomiony szpital dla mieszkańców Ziemi Oławskiej. Szpital zaadaptował budynek poklasztorny, w którym rozpoczęły działalność oddziały chorób wewnętrznych, położniczo-ginekologiczny, pediatryczny i chorób zakaźnych. W strukturach Zakładu znajdowało się również lecznictwo otwarte, obejmujące swoim zakresem poradnie ogólne, poradnie pediatryczne oraz poradnie specjalistyczne. ZOZ w swoich strukturach zajmował się także opieką małego dziecka w 3 żłobkach. Lata 60 do 80 były latami burzliwego rozwoju oławskiego ZOZ –u. To właśnie w tym okresie zostali zatrudnieni najlepsi lekarze specjaliści – pierwsi absolwenci nowych specjalizacji – tu pracowali specjaliści z dziedziny pediatrii.
18 XII 1980 roku, został oddany do użytku nowoczesny, duży kompleks budynków: szpitalnego i wielospecjalistycznej przychodni. Nowoczesna infrastruktura, doskonale podnosiła rangę Szpitala. Do oławskiej placówki przyjeżdżali pacjenci z okolicznych miast Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W nowym obiekcie został poszerzony zakres świadczeń dodatkowo o oddział laryngologiczny i patologii ciąży oraz nowoczesnym oddziałem położniczo-noworodkowym, gdzie funkcjonuje oddział na zasadzie rooming-in – matka i noworodek są razem.
Lata 90 były okresem modernizacji i na szeroką skalę czynionych remontów. W chwili obecnej ZOZ Oława jest nowoczesnym ośrodkiem diagnostyczno-terapeutycznym. Pod koniec 1998 roku nastąpiły przekształcenia przygotowujące do wejścia w życie Ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym. Wówczas zmienił się status Zakładu – powstał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, dla którego organem założycielskim z mocy ustawy zostało Starostwo Powiatowe Oławskie. Obecnie są realizowane świadczenia zdrowotne na podstawie kontraktów z NFZ, a także dla Zakładów Pracy oraz dla innych odbiorców na podstawie umów o świadczenia medyczne.

Szpital w Oławie leży na obrzeżach miasta z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych. Obiekt otoczony jest pasmem zieleni wśród której chętnie wypoczywają pacjenci. Niewielka odległość od Wrocławia pozwala na szybki transport chorych do ośrodków klinicznych i wysokospecjalistycznych placówek diagnostyczno – terapeutycznych. W stanach zagrożenia życia pacjenta, który wymaga opieki medycznej w innych ośrodkach specjalistycznych zapewniamy transport lotniczy lub karetkę reanimacyjną. Przy szpitalu wyznaczony jest teren na lądowisko dla helikoptera. W nagłych przypadkach pomoc można uzyskać w dyżurujących całodobowo Izbach Przyjęć: chirurgicznej, internistycznej, ginekologiczno – położniczej, pediatrycznej. Dysponuje także karetka sanitarna,, która zapewnia pacjentom leczonym na oddziałach szpitalnych transport ze szpitala do domu (w przypadkach uzasadnionych), na badania, konsultacje czy dalsze leczenie w innych placówkach medycznych. Zakład systematycznie wyposaża się i uzupełnia sprzęt medyczny. Posiada nowoczesny aparat RTG, USG, Mammograf, sprzęt endoskopowy w zakresie kolonoskopii, gastrofleberoskopii, bronchoskopii, sinoskopii, ezogasoskopii.

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie zorganizowany jest zgodnie z najnowszą wiedzą i technologią medyczną. Podejmuje szereg działań ukierunkowanych na efektywną realizację stojących przed sobą niełatwych zadań. Szpital ma dostatecznie dobre warunki kadrowe do właściwego działania, a udzielane świadczenia są zgodne z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi. Szpital ma zakontraktowanych 256 łóżek z NFZ . W oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych pracują wysokiej klasy specjaliści. Chętnie dokształcają się w ramach studiów wyższych, szkoleń, kursów ”specjalizacji”. Ma to ogromny wpływ na podnoszenie jakości usług w naszym szpitalu a także na wzrost potencjału naszej kadry, za czym idzie spowodowanie opieki nad pacjentem na najwyższym poziomie.

Szpital posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008. Audit certyfikujący został przeprowadzony w lutym 2009 roku przez niezależny instytut IMQ z Mediolanu ( I’lstituto Italiano del Marchio di Qualita) certyfikujący produkty i systemy zarządzani. W czasie auditu sprawdzono spełnienie wymagań normy oraz zgodność i skuteczność wdrożonego systemu zarządzania jakością przez organizację z wymaganiami normy stanowiącej kryterium auditu. Obowiązkowym dokumentem w oparciu o który szpital realizuje powyższe działania jest Polityka Jakości , która określa misje i cele placówki.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 06:45 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 styczeń 2017 10:52 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 czerwiec 2017 12:13 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 wrzesień 2017 12:05 Marcin Pawlik