DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Szpital

Witamy

1. Zespół Opieki Zdrowotnej jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim i nadzorującym jest Powiat Oławski.
2. SPZOZ w Oławie działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie.
  • Ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie - Statutu ZOZ Oława.

3. Zespół Opieki Zdrowotnej wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną pod numerem 000000001273.
4. Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie posiada osobowość prawną od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162172 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Podstawowym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
6. Cele i zadania określa Statut SPZOZ Oława, misja szpitala.

Zapewniamy opiekę zdrowotną dla prawie 76 tysięcy mieszkańców Powiatu Oławskiego. Leczymy również wielu pacjentów z Wrocławia, powiatu wrocławskiego, powiatu strzelińskiego, brzeskiego i oleśnickiego i in.

Rocznie w oddziałach szpitalnych leczymy ponad 12 tysięcy pacjentów. Ponad 14 tysiącom pacjentów każdego roku udzielamy pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Lekarze specjaliści rocznie w poradniach przyjmują około 40 tysięcy pacjentów. W naszym szpitalu rocznie rodzi się ponad 1000 dzieci.

Przez ostatnie 10 lat w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie zakupiono sprzęt medyczny za kwotę przekraczającą 20 milionów złotych i wykonano remonty o wartości ponad 15 milionów złotych. Wiele z tych inwestycji i zakupów było możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej i pomocy organu założycielskiego - Starostwa Powiatowego w Oławie.