DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Oddziały szpitalne

Dzienny Dom Opieki Medycznej

!!! UWAGA - Informacja o kontynuacji projektu "Dzienny Dom Opieki Medycznej" formie odpłatnej - zobacz szczegóły

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje na pierwszym piętrze budynku głównego szpitala.

 • Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) czynny jest w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:05.
 • Uczestnik ma zagwarantowane wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek.
 • W medycznie uzasadnionych przypadkach Organizator zabezpiecza bezpłatny transport do/z DDOM-u realizowany w godzinach 6:30 - 7:00 i 15:00 - 15:30.
 • Świadczenia udzielane są maksymalnie 10 pacjentom.
 • Za korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów.
 • tel: 71-301-13-74
 • e-mail:
 • lek. Agata Szecówka-Słomińska - lekarz geriatra
 • mgr Agnieszka Serafin - kierownik DDOM-u
 • mgr Karolina Ciomek - pielęgniarka
 • lek. Elżbieta Siembiga - lekarz rehabilitacji
 • Ewelina Tejer - opiekun medyczny
 • mgr Jadwiga Bielecka - rehabilitant
 • Justyna Maćków - terapeuta zajęciowy
 • mgr Karolina Ciomek - psycholog
 • Renata Czyżewska - dietetyk
 • Maria Kędra - pracownik utrzymania czystości

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

W ramach DDOu, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, uwarunkowanych stanem zdrowia pacjenta.

Do DDOM-u mogą zostać przyjęci pacjenci, którzy:

 • posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu;
 • posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.);
 • są osobami niesamodzielnymi, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały od 40 do 65 punktów;
 • są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, a ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 • wykazują duże prawdopodobieństwo hospitalizacji w najbliższym czasie, lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały udzielone świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala).

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM-u ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej należą:

 • opieka pielęgniarska,
 • edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samo pielęgnacji,
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • opieka psychologiczna,
 • usprawnianie ruchowe realizowane przez fizjoterapeutę,
 • porady dietetyka,
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM-u.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach dziennego domu opieki medycznej należą:

 • skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • ocena świadczeniobiorcy według skali samodzielności Barthel (załącznik nr 2 do Regulaminu),
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 3 do Regulaminu),
 • zgoda i zobowiązanie rodziny do współpracy oraz przygotowywanie Pacjenta do transportu (załącznik nr 4 do Regulaminu),
 • deklaracja opiekuna/uczestnika dotycząca zagrożenia epidemiologicznego,
 • zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych członka rodziny lub prawnego opiekuna świadczeniobiorcy,
 • zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii,
 • kopia karty informacyjnej ze szpitala uzyskanej maksymalnie 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu (w przypadku braku karty informacyjnej - zaświadczenie o przyjmowanych lekach).

GALERIA PRAC NASZYCH UCZESTNIKÓW


Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Skierowanie_zał. 1 doc 73.00 KB Grzegorz Zabłocki
Skala_barthel zał. 2 doc 73.00 KB Grzegorz Zabłocki
Zobowiazanie_rodziny zał. 4 doc 58.00 KB Grzegorz Zabłocki
Deklaracja opiekuna-uczestnika docx 48.40 KB Grzegorz Zabłocki
DDOM - Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla członka rodziny docx 47.15 KB Grzegorz Zabłocki
DDOM - Zgoda na przetwarzanie danych szczególny kategorii docx 47.05 KB Grzegorz Zabłocki
05.2021 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.59 KB Grzegorz Zabłocki
06.2021 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.71 KB Grzegorz Zabłocki
07.2021 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.60 KB Grzegorz Zabłocki
08.2021 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.79 KB Grzegorz Zabłocki
09.2021 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.69 KB Grzegorz Zabłocki
10.2021 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.41 KB Grzegorz Zabłocki
11.2021 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.59 KB Grzegorz Zabłocki
12.2021 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.56 KB Grzegorz Zabłocki
01.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.77 KB Grzegorz Zabłocki
02.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.54 KB Grzegorz Zabłocki
03.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.39 KB Grzegorz Zabłocki
04.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.35 KB Grzegorz Zabłocki
05.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.46 KB Grzegorz Zabłocki
06.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 111.82 KB Grzegorz Zabłocki
07.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 114.71 KB Grzegorz Zabłocki
08.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 114.65 KB Grzegorz Zabłocki
09.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 114.53 KB Grzegorz Zabłocki
10.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 114.45 KB Grzegorz Zabłocki
11.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 114.37 KB Grzegorz Zabłocki
12.2022 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 114.25 KB Grzegorz Zabłocki
RODO pdf 92.60 KB Grzegorz Zabłocki
Formularz zgłoszeniowy pdf 782.22 KB Grzegorz Zabłocki
01.2023 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 112.11 KB Grzegorz Zabłocki
02.2023 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 112.48 KB Grzegorz Zabłocki
03.2023 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 112.10 KB Grzegorz Zabłocki
04.2023 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 112.33 KB Grzegorz Zabłocki
05.2023 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 112.38 KB Grzegorz Zabłocki
06.2023 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 112.48 KB Grzegorz Zabłocki
07.2023 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 112.31 KB Grzegorz Zabłocki
08.2023 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 112.34 KB Grzegorz Zabłocki
09.2023 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA pdf 112.51 KB Grzegorz Zabłocki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 październik 2021 21:34 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 21:48 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 21:53 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 21:55 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:01 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:04 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:07 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:08 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:10 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:12 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:14 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:15 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:26 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:27 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:33 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:36 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:40 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:41 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:42 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 22:43 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 styczeń 2022 12:02 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 12:05 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 luty 2022 12:21 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 luty 2022 15:01 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 maj 2022 14:09 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 18 maj 2022 12:17 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 18 maj 2022 14:19 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 21 czerwiec 2022 13:20 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2023 14:55 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 luty 2023 12:05 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2023 13:58 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 marzec 2023 14:24 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 czerwiec 2023 09:33 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2023 12:54 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 24 kwiecień 2024 11:33 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 24 kwiecień 2024 11:34 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2024 11:50 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2024 11:50 Justyna Kopystyńska