Widok: Kontrast:
A- A A+

55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Najnowsze aktualności

Informujemy, że:

 • W dniu 24.12.2019r. punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych i punkt wydawania wyników czynny będzie w godzinach 7:15 -  9:30.
 • W dniu 31.12.2019r. punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych będzie otwartyw godzinach 7:15 -  10:00.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

Zatrudni pielęgniarki ( pielęgniarzy), położne, opiekunki medyczne (opiekunów medycznych)

na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowę cywilno-prawną.

Zatrudnienie w oddziałach szpitalnych i bloku operacyjnym.

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K.K. Baczyńskiego 1, w porozumieniu z Dolnośląską
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Naczelnej Pielęgniarki.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie zatrudni na pełen etat archiwistę do pracy w archiwum zakładowym oraz innych prac biurowych i administracyjnych.

II KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA „CO Z TĄ STAROŚCIĄ? SENIOR W RODZINIE”

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K.K.Baczyńskiego 1, zatrudni do pracy:

 • TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII

w Diagnostyce Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K.K.Baczyńskiego 1, pilnie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Poradni Neurologicznej.

  Szczegóły:
 1. Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy. Rodzaj umowy oraz wynagrodzenie do ustalenia.
 2. W ciagu roku w poradni udziela się około 5000 porad i 200 konsultacji oddziałowych.

Dyrektor szpitala w Oławie nawiąże współpracę z lekarzami systemu do udzielania świadczeń medycznych na SOR (forma współpracy dowolna), wynagrodzenie do ustalenia.

  Szczegóły dotyczące SOR/szpitala:
 1. W chwili obecnej jednoczasowo dyżuruje jeden lekarz oraz 4 osoby personelu medycznego (pielęgniarki/ratownicy). Szpital zatrudni również lekarzy w trakcie specjalizacji do pełnienia dyżuru pomocniczego tj. z lekarzem specjalistą lub innym lekarzem systemu.
 2. W ciągu roku SOR udziela ok. 15 500 świadczeń, średnio 42 pacjentów/dobę (min. 20, max. 60).

Wyprawka dla urodzonych 11 listopada 2018r.

Ratujmy Szpitale Powiatowe

Telefoniczna Informacja Pacjenta RPP i NFZ

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

EWUS

Zamówienia Publiczne

Dostęp do serwisu prawnego on-line znak sprawy - ZOZ/DZP/ZO/12/19

Dostawę sprzętu komputerowego II - ZOZ/DZP/PN/37/19

Dostawa oprogramowania dla systemu Eskulap do obsługi e-recept - ZOZ/DZP/ZO/10/19

Dostawa sprzętu medycznego IV ZOZ/DZP/PN/36/19

Usługa wykonywania i dostarczania raportów zarządczych oraz opieki serwisowej dotyczącej systemu rozliczeń kosztów Szpitala dla ZOZ w Oławie - ZOZ/DZP/ZO/09/19

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
ul.K.K.Baczyńskiego 1, 55-200 Oława

Telefon: +48 (071) 301-13-00

Faks: +48 (071) 301-13-12

e-mail:

www: www.zozolawa.wroc.pl

NIP: 912-165-06-58
REGON: 000306816

Nr konta bankowego: 23 9585 0007 0010 0006 9111 0003

Version: beta 1.2.6

Realizacja: Easy2 Przyjazne Technologie