DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka Obrazowa znajduje się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na poziomie -1 przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (wejście od strony tarasu szpitala).

Kierownik: Aneta Dunlop – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Rejestracja telefoniczna i udzielanie informacji dotyczących DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ pod bezpośrednim numerem : 71 / 301-13-87

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (Tomografia Komputerowa, Mammografia i USG).

WYDAWANIE WYNIKÓW TYLKO W DNI POWSZEDNIE od 08:00 do 18:00 ZGODNIE Z INFORMACJĄ UZYSKANĄ PO BADANIU (obowiązkowo  z dowodem osobistym, paszportem lub imiennym upoważnieniem).

Wymagane jest podpisane czytelnie (imię i nazwisko) UPOWAŻNIENIE i swój dokument tożsamości jeżeli wybieramy  wynik dla innej osoby).

W przypadku niepełnoletnich dzieci rodzic lub inna upoważniona przez rodzica osoba (upoważnienie podpisane czytelnie przez rodzica) powinna posiadać oprócz upoważnienia, swój dowód osobisty lub paszport  oraz książeczkę zdrowia dziecka lub dowód osobisty dziecka, lub paszport  dziecka.Obsługujemy zarówno pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych jak i ambulatoryjnych, z którymi jednostka podpisała umowy na wykonywanie tego typu badań (zasada nie obowiązuje badań kosztochłonnych np. tomografii komputerowej – pacjent ma prawo wyboru pracowni TK). Świadczymy również usługi odpłatnie na podstawie skierowań z prywatnych gabinetów oraz skierowań od świadczeniodawców, którzy nie zawarli umowy, ale na skierowaniu jest wskazanie do wykonania badania w naszej pracowni.

Badania realizujemy wyłącznie na podstawie wystawionych przez lekarza skierowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i Rozporządzeniem w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Skierowanie to bardzo ważny dokument w sensie relacji prawnej pacjenta i jednostki wykonującej badania. Jest to również źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania, a także postawienia trafnego rozpoznania.

Uwaga! Bezwzględnym przeciwwskazaniem wykonania badania jest ciąża.

Badania ambulatoryjne wykonywane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -18:00


W skład Diagnostyki obrazowej wchodzą niżej wymienione pracownie:

Pracownia dwu-gabinetowa, pracująca w systemie bezpośredniej Radiografii Cyfrowej (DR), wdrożonej od 24.06 2021 r.
Radiografia cyfrowa (Digital Radiography) – to w pełni cyfrowa technika wykonywania zdjęć rentgenowskich. W miejsce tradycyjnej błony fotograficznej lub kasety z płytą fosforową (system CR na którym pracowaliśmy od lutego 2006r.) umieszczono specjalny detektor DR , który odczytuje obraz powstały w wyniku promieniowania i jest przekazywany bezpośrednio do komputera.

Cyfrowy obraz radiograficzny można kopiować bez utraty jakości, daje możliwość odczytywania na dowolnym komputerze. Dzięki programowi komputerowemu dostępne są narzędzia analityczne, zdolność do wzmocnienia i powiększania, porównywania wielu obrazów i wykonywania różnorodnych funkcji podczas przeglądania obrazów. Nie następuje pogorszenie jakości obrazu z czasem. Zaletą jest również szybkie magazynowanie i wywoływanie radiogramu z archiwum.

Przejście z systemu radiografii pośredniej (CR) do systemu radiografii bezpośredniej (DR) w pełni wykorzystującego posiadany potencjał urządzeń to rozwiązanie wyjątkowo korzystne.

Mammografia jest techniką radiologiczną wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie do badania piersi Mammografia służy do wczesnej diagnostyki zmian nowotworowych (profilaktyka) oraz monitorowania zmian łagodnych. Pracownia realizuje badania profilaktyczne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi dla kobiet w grupie wiekowej 50 - 69 lat, (badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania) oraz badania diagnostyczne, które wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego.
Tomografia komputerowa jest nowoczesną metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Zakupiony ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Oławie tomograf , to najnowocześniejszy spiralny, 16 rzędowy aparat firmy General Electric - OPTIMA 520 wersja z ASiR Wśród wielu innowacji technicznych, niezwykle istotną cechą aparatu TK jest zastosowanie specjalistycznego algorytmu ASiR , który pozwala obniżyć dawkę promieniowania jaką w czasie badania otrzymuje pacjent. Oprogramowanie tomografu umożliwia wykonanie wielu rodzajów rekonstrukcji badanych obszarów anatomicznych łącznie z obrazowaniem trójwymiarowym. Zintegrowana z aparatem nowoczesna, dwugłowicowa strzykawka automatyczna pozwala wykonywać badania tzw. wielofazowe ( faza tętnicza, faza żylna).
Ultrasonografia jest powszechnie stosowaną, całkowicie bezpieczną dla pacjenta techniką diagnostyki obrazowej wykorzystującą zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od struktur wewnętrznych. Techniki ultrasonograficzne stosuje się z dużym powodzeniem niemal w każdej gałęzi medycyny.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ochrona radiologiczna pdf 73.73 KB Grzegorz Zabłocki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 06:56 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 06:57 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 12:12 Maciej Damulewicz
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 styczeń 2017 15:34 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 20:51 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 20:58 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:04 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:05 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:10 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:11 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:11 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:16 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:17 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:19 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:20 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:23 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:40 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:42 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:44 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:44 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:45 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:47 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:56 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:00 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:01 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 wrzesień 2017 09:37 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 styczeń 2018 15:02 Maciej Damulewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 luty 2020 09:37 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 styczeń 2022 14:20 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 04 styczeń 2022 14:47 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 kwiecień 2022 11:15 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maj 2023 10:33 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maj 2023 10:42 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maj 2023 11:55 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maj 2023 11:56 Justyna Kopystyńska