DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka Obrazowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie znajduje się
przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, na poziomie „-1” (wejście od strony tarasu szpitala).

 

Kierownik Diagnostyki Obrazowej: Aneta Dunlop - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

 

Badania RTG wykonujemy w godzinach 08:00-18:00,
Badania TK, MAMMOGRAFICZNE oraz USG w wyznaczonym terminie.

 

INFORMACJA/REJESTRACJA TELEFONICZNA

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:00

RTG / TK / USG: tel. 71 301 13 87

Mammografia: tel. 71 301 13 79 lub 71 301 13 87

 

WYDAWANIE WYNIKÓW

od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) od 8:00 do 18:00 z dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu

W przypadku odbierania wyniku dla innej osoby wymagane jest czytelne upoważnienie (do pobrania w zakładce poniżej) zawierające imię i nazwisko osoby badanej oraz imię i nazwisko osoby odbierającej.
W przypadku niepełnoletnich dzieci rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do okazania swojego dokumentu tożsamości oraz książeczki zdrowia, dowodu osobistego lub paszportu dziecka. Inna osoba powinna dodatkowo posiadać upoważnienie od rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Przed zgłoszeniem się po odbiór wyników badań zalecamy wcześniej upewnić się telefonicznie, czy są już gotowe do odbioru.

CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".
Obsługujemy zarówno pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, jak i pacjentów ambulatoryjnych.

Rodzaj wykonywanych świadczeń ambulatoryjnych:

• bezpłatne: na podstawie skierowań wydanych przez te jednostki (przychodnie), które podpisały z naszą pracownią umowy na wykonywanie badań oraz na podstawie skierowań od tych jednostek, które nie zawarły umowy, ale na skierowaniu jest wskazanie do wykonania badania w naszej pracowni. Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku tomografii komputerowej – tu pacjent ma prawo wyboru pracowni TK.
• płatne: RTG, TK oraz USG na podstawie skierowań z gabinetów prywatnych oraz innych placówek, które nie zawarły z nami umowy na wykonywanie badań RTG lub USG.

UWAGA!

WSZYSTKIE PROCEDURY RADIOLOGICZNE (RTG, MMG, TK) REALIZOWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE SKIEROWANIA WYSTAWIONEGO PRZEZ LEKARZA (za wyjątkiem mammografii wykonywanej w ramach badań profilaktycznych).

KOBIETY W CIĄŻY SĄ ZOBOWIĄZANE POINFORMOWAĆ O TYM PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.
CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.

 

INFORMACJA / REJESTRACJA TELEFONICZNA

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
RTG / TK / USG: tel. 71 301 13 87
Mammografia: tel. 71 301 13 79 lub 71 301 13 87

 

WYDAWANIE WYNIKÓW

od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) od 8:00 do 18:00

Wyłącznie z dowodem osobistym, paszportem, kartą pobytu.

W przypadku odbierania wyniku dla innej osoby wymagane jest czytelne upoważnienie (do pobrania w zakładce poniżej) zawierające imię i nazwisko osoby badanej oraz imię i nazwisko osoby odbierającej.
W przypadku niepełnoletnich dzieci rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do okazania swojego dokumentu tożsamości oraz książeczki zdrowia, dowodu osobistego lub paszportu dziecka. Inna osoba powinna dodatkowo posiadać upoważnienie od rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Przed zgłoszeniem się po odbiór wyników badań zalecamy wcześniej upewnić się telefonicznie, czy są już gotowe do odbioru.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".

W skład Diagnostyki obrazowej wchodzą niżej wymienione pracownie:

Pracownia dwu-gabinetowa, pracująca w systemie bezpośredniej Radiografii Cyfrowej (DR), wdrożonej od 24.06 2021 r.
Radiografia cyfrowa (Digital Radiography) – to w pełni cyfrowa technika wykonywania zdjęć rentgenowskich. W miejsce tradycyjnej błony fotograficznej lub kasety z płytą fosforową (system CR na którym pracowaliśmy od lutego 2006r.) umieszczono specjalny detektor DR , który odczytuje obraz powstały w wyniku promieniowania i jest przekazywany bezpośrednio do komputera.

Cyfrowy obraz radiograficzny można kopiować bez utraty jakości, daje możliwość odczytywania na dowolnym komputerze. Dzięki programowi komputerowemu dostępne są narzędzia analityczne, zdolność do wzmocnienia i powiększania, porównywania wielu obrazów i wykonywania różnorodnych funkcji podczas przeglądania obrazów. Nie następuje pogorszenie jakości obrazu z czasem. Zaletą jest również szybkie magazynowanie i wywoływanie radiogramu z archiwum.

Przejście z systemu radiografii pośredniej (CR) do systemu radiografii bezpośredniej (DR) w pełni wykorzystującego posiadany potencjał urządzeń to rozwiązanie wyjątkowo korzystne.

CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".

Mammografia jest techniką radiologiczną wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie do badania piersi. Mammografia służy do wczesnej diagnostyki zmian nowotworowych oraz monitorowania zmian łagodnych.

 

Obecnie dysponujemy nowoczesnym, CYFROWYM APARATEM MAMMOGRAFICZNYM SENOGRAPHE PRISTINA. Pozwala on naszym doświadczonym specjalistom wykonywać precyzyjne badania, co pozwala wykrywać zmiany w piersiach we wczesnym stadium choroby, a to z kolei umożliwia szybką i skuteczną walkę z nowotworami piersi.

 

Od 1 listopada 2023 r. do programu profilaktyki raka piersi uprawnionych jest więcej kobiet. Bezpłatne badanie mammograficzne mogą wykonać Panie w wieku 45-74 lat (w ramach profilaktyki zdrowotnej finansowanej przez NFZ).

 

Program wczesnego wykrywanie raka piersi skierowany jest do kobiet, u których:

• nie wykonywano mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
• minęło 5 lat od zakończenia leczenia raka piersi.

 

UWAGA: jeśli występują u Ciebie czynniki ryzyka, takie jak rak piersi wśród najbliższych członków rodziny, możesz otrzymać zalecenie zrobienia ponownej mammografii po roku. Badania te wykonywane są obecnie jedynie w ośrodkach specjalistycznych.

 

Profilaktyczne badanie mammograficzne jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia.

 

Rejestracja na badania odbywa się:

pod nr telefonu: 71 301 13 79 lub 71 301 13 87 (w godzinach od 8:00-15:00)
lub osobiście w rejestracji Diagnostyki Obrazowej w Oławie (w godzinach od 8:00-18:00).

 

UWAGA: Panie, które nie posiadają Prawa Stałego Pobytu niestety nie mogą skorzystać z możliwości wykonywania badań profilaktycznych.

CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".

Tomografia komputerowa jest nowoczesną metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Zakupiony ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Oławie tomograf , to najnowocześniejszy spiralny, 16 rzędowy aparat firmy General Electric - OPTIMA 520 wersja z ASiR Wśród wielu innowacji technicznych, niezwykle istotną cechą aparatu TK jest zastosowanie specjalistycznego algorytmu ASiR , który pozwala obniżyć dawkę promieniowania jaką w czasie badania otrzymuje pacjent. Oprogramowanie tomografu umożliwia wykonanie wielu rodzajów rekonstrukcji badanych obszarów anatomicznych łącznie z obrazowaniem trójwymiarowym. Zintegrowana z aparatem nowoczesna, dwugłowicowa strzykawka automatyczna pozwala wykonywać badania tzw. wielofazowe ( faza tętnicza, faza żylna).
 
CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.
 
Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".
Ultrasonografia jest powszechnie stosowaną, całkowicie bezpieczną dla pacjenta techniką diagnostyki obrazowej wykorzystującą zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od struktur wewnętrznych. Techniki ultrasonograficzne stosuje się z dużym powodzeniem niemal w każdej gałęzi medycyny.
 
Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ochrona radiologiczna pdf 73.73 KB Grzegorz Zabłocki
Mammografia - ankieta pdf 188.36 KB Justyna Kopystyńska
TK bez kontrastu - ankieta pdf 234.84 KB Justyna Kopystyńska
TK z kontrastem - ankieta pdf 416.35 KB Justyna Kopystyńska
Mammografia - przygotowanie do badania pdf 33.17 KB Justyna Kopystyńska
TK bez kontrastu - przygotowanie do badania pdf 34.09 KB Justyna Kopystyńska
TK z kontrastem - przygotowanie do badania pdf 41.59 KB Justyna Kopystyńska
TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem - przygotowanie do badania pdf 42.61 KB Justyna Kopystyńska
USG - ogólne przygotowanie do badania pdf 33.02 KB Justyna Kopystyńska
USG jamy brzusznej - przygotowanie do badania pdf 32.89 KB Justyna Kopystyńska
Upoważnienie pdf 31.62 KB Justyna Kopystyńska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 06:56 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 06:57 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 12:12 Maciej Damulewicz
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 styczeń 2017 15:34 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 20:51 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 20:58 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:04 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:05 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:10 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:11 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:11 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:16 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:17 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:19 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:20 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:23 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:40 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:42 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:44 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:44 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:45 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:47 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:56 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:00 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:01 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 wrzesień 2017 09:37 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 styczeń 2018 15:02 Maciej Damulewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 luty 2020 09:37 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 styczeń 2022 14:20 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 04 styczeń 2022 14:47 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 kwiecień 2022 11:15 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maj 2023 10:33 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maj 2023 10:42 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maj 2023 11:55 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 maj 2023 11:56 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 marzec 2024 09:06 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2024 11:00 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2024 11:06 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2024 11:47 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2024 11:51 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 kwiecień 2024 13:58 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 kwiecień 2024 14:53 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 kwiecień 2024 14:55 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 10:42 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 10:43 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:02 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:03 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:15 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:16 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:16 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:17 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 kwiecień 2024 12:22 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 12 kwiecień 2024 12:24 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 12:34 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 12:35 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 12:36 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 12:37 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 12:37 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 12:38 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 12 kwiecień 2024 12:40 Justyna Kopystyńska
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2024-04-12 10:38:58.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 kwiecień 2024 12:55 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 kwiecień 2024 13:50 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 kwiecień 2024 14:30 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 24 kwiecień 2024 11:01 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 24 kwiecień 2024 11:14 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 24 kwiecień 2024 11:18 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 14:24 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 14:25 Justyna Kopystyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 14:33 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 14:43 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 14:44 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2024 08:00 Marcin Pawlik