Szczepienia - covid-19
Widok: Kontrast:
A- A A+

55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka Obrazowa znajduje się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na poziomie -1 przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (wejście od strony tarasu szpitala).

Rejestracja tel.: 71 301-13-87

Rejestracja telefoniczna i udzielanie informacji dotyczących DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ pod bezpośrednim numerem : 71 / 301-13-87

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00  (badania RTG z kontrastem,  Mammograficzne i Tomografii Komputerowej).

Na badania USG rejestracja  8:00 do 14:00 (dni powszednie).

WYDAWANIE WYNIKÓW TYLKO W DNI POWSZEDNIE  10:00 do 18:00 (obowiazkowo  z dowodem osobistym lub paszportem. Wymagane jest UPOWAŻNIENIE i swój dokument tożsamości jeżeli wybieramy  wynik dla innej osoby).Obsługujemy zarówno pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych jak i ambulatoryjnych, z którymi jednostka podpisała umowy na wykonywanie tego typu badań (zasada nie obowiązuje badań kosztochłonnych np. tomografii komputerowej – pacjent ma prawo wyboru pracowni TK). Świadczymy również usługi odpłatnie na podstawie skierowań z prywatnych gabinetów oraz skierowań od świadczeniodawców, którzy nie zawarli umowy, ale na skierowaniu jest wskazanie do wykonania badania w naszej pracowni.

Badania realizujemy wyłącznie na podstawie wystawionych przez lekarza skierowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i Rozporządzeniem w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Skierowanie to bardzo ważny dokument w sensie relacji prawnej pacjenta i jednostki wykonującej badania. Jest to również źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania, a także postawienia trafnego rozpoznania.

Uwaga! Bezwzględnym przeciwwskazaniem wykonania badania jest ciąża.

Diagnostyka obrazowa czynna jest cała dobę.

Badania ambulatoryjne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -18:00

Badania pacjentów hospitalizowanych, SOR i Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej wykonywane są całodobowo

Rejestracja obowiązuje na badania mammograficzne, badania radiologiczne z kontrastem (m. innymi: urografia, HSG, przełyk, żołądek), tomografii komputerowej i badania USG.

Odbiór wyników na następny dzień powszedni w godzinach 10:00 - 18:00. Wynik badania i opis wydawane są pacjentowi za okazaniem dowodu tożsamości, bądź osobie, którą pacjent upoważnił na podstawie pisemnego upoważnienia.

W skład Diagnostyki obrazowej wchodzą niżej wymienione pracownie:

Dwu-gabinetowa, pracująca w systemie pośredniej radiografii cyfrowej od 2006 r. Wyniki badań RTG są przechowywane w formie elektronicznej oraz zapisywane na płytach CD. Radiografia cyfrowa przewyższa jakością obrazu dotychczasowy zapis badań wykonywany na błonach rentgenowskich
Mammografia jest techniką radiologiczną wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie do badania piersi Mammografia służy do wczesnej diagnostyki zmian nowotworowych (profilaktyka) oraz monitorowania zmian łagodnych. Pracownia realizuje badania profilaktyczne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi dla kobiet w grupie wiekowej 50 - 69 lat, (badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania) oraz badania diagnostyczne, które wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego.
Tomografia komputerowa jest nowoczesną metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Zakupiony ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Oławie tomograf , to najnowocześniejszy spiralny, 16 rzędowy aparat firmy General Electric - OPTIMA 520 wersja z ASiR Wśród wielu innowacji technicznych, niezwykle istotną cechą aparatu TK jest zastosowanie specjalistycznego algorytmu ASiR , który pozwala obniżyć dawkę promieniowania jaką w czasie badania otrzymuje pacjent. Oprogramowanie tomografu umożliwia wykonanie wielu rodzajów rekonstrukcji badanych obszarów anatomicznych łącznie z obrazowaniem trójwymiarowym. Zintegrowana z aparatem nowoczesna, dwugłowicowa strzykawka automatyczna pozwala wykonywać badania tzw. wielofazowe ( faza tętnicza, faza żylna).
Ultrasonografia jest powszechnie stosowaną, całkowicie bezpieczną dla pacjenta techniką diagnostyki obrazowej wykorzystującą zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od struktur wewnętrznych. Techniki ultrasonograficzne stosuje się z dużym powodzeniem niemal w każdej gałęzi medycyny.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 06:56 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 06:57 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 12:12 Maciej Damulewicz
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 styczeń 2017 15:34 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 20:51 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 20:58 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:04 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:05 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:10 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:11 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:11 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:16 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:17 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:19 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:20 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2017 21:23 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:40 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:42 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:44 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:44 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:45 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:47 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 13:56 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:00 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:01 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 wrzesień 2017 09:37 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 styczeń 2018 15:02 Maciej Damulewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 luty 2020 09:37 Grzegorz Zabłocki