DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)

Kierownik: piel. dypl. Teresa Domańska 

Tel.: 663-191-239 lub 71 301-13-58


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Oławie jest zakładem stacjonarnym o profilu ogólnym dla pacjentów dorosłych. Zadaniem Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz nadzoru lekarskiego.
ZOL posiada 5 sal 1-osobowych, 6 sal 2-osobowych i 2 sale 3-osobowe, łącznie 23 łóżka. Pokoje wyposażone są w automatycznie regulowane łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, stoliki i krzesła. Część sal posiada osobną łazienkę. Do dyspozycji pacjentów i ich rodzin jest sala dziennego pobytu z telewizorem. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w ZOZ w Oławie przyjmuje się pacjenta w oparciu o złożoną dokumentację i na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
    Warunkiem wydania decyzji o przyjęciu pacjenta do ZOL jest złożenie następujących dokumentów:
  • wniosek pacjenta o umieszczenie w ZOL,
  • do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego (gdy pacjent przebywa w oddziale szpitalnym), lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego, że w/w osoba wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji,
  • wywiad pielęgniarski zawierający ocenę stanu sprawności fizycznej chorego wg skali Barthel (do ZOL przyjmowani są pacjenci, którzy uzyskali od 0 do 40 punktów w skali Barthel),
  • skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego,
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego (aktualna decyzja organu emerytalno - rentowego wskazująca wysokość pobieranych świadczeń emerytalnych rentowych lub decyzja organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego, ostatni odcinek renty/emerytury ),
  • kserokopię dowodu osobistego pacjenta,
  • kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego oraz wyników badań.
Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z kompletem dokumentów należy składać w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Oławie przy ul. Baczyńskiego 1 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8- 15). Decyzję o przyjęciu, odmowie przyjęcia lub umieszczeniu pacjenta na liście oczekujących podejmuje Kierownik ZOL wspólnie z lekarzem zakładu.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika ZOL (tel. 663 191 239 lub 71-301 13 58 ). Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym ma charakter czasowy - pobyt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, jednakże w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony. Przeciwwskazaniem do pobytu w ZOL jest terminalna faza choroby nowotworowej (wskazana wówczas jest opieka hospicyjna), ostra faza choroby psychicznej (wskazany pobyt na oddziale psychiatrycznym) oraz wszelkie uzależnienia. Pobyt w ZOL jest finansowany przez NFZ w części obejmującej świadczenia zdrowotne. Pacjenci zobowiązani są wnosić miesięczną opłatę pokrywającą koszty wyżywienia i zakwaterowania, której wysokość jest ustalana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi 70% świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o wydanie skierowania do ZOL doc 12.50 KB Marcin Pawlik
Skierowanie do ZOL doc 19.50 KB Marcin Pawlik
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie doc 28.00 KB Marcin Pawlik
Konsultacja psychiatryczna doc 12.00 KB Marcin Pawlik
Skala Barthel pdf 94.71 KB Marcin Pawlik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 marzec 2017 10:38 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2017 19:59 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:25 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:28 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:29 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:29 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:40 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:55 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:56 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 14:59 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. środa, 25 październik 2017 11:29 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 październik 2017 11:30 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 październik 2017 11:30 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 październik 2017 11:32 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 październik 2017 11:32 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 październik 2017 11:33 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. środa, 25 październik 2017 11:35 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 czerwiec 2018 10:03 Marcin Pawlik