Szczepienia - covid-19
Widok: Kontrast:
A- A A+

55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Aktualności

Rekrutacja uczestników - DDOM

DDOM logo unijne bez tla

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie rozpoczyna rekrutację Uczestników w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 pn:

 

„Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej 

przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) zapewnia opiekę zbliżoną

 do warunków domowych, w dni robocze, od godz. 7:00 do 15:00.

Wsparcie skierowane jest do Mieszkańców Oławy i Powiatu Oławskiego, osób:

 • niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
 • Osób niesamodzielnych, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów .
 • Pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji.
 • Pacjentów u których w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
 • Pacjentów , u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
 • Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej , opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby , w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

W ramach opieki Uczestnik otrzyma:

 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • usprawnianie ruchowe realizowane przez fizjoterapeutę
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • niezbędne badania diagnostyczne i konsultacje innych specjalistów
 • opiekę psychologiczną
 • porady dietetyka
 • wyżywienie
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pobyt Uczestnika jest nieodpłatny w okresie trwania projektu tj. do 30-06-2023r.

            Rekrutacja do Projektu prowadzona jest bezpośrednio przez Kierownika DDOM-u.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w wersji papierowej w biurze podawczym w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława, lub mailowo (skany dokumentów) na adres . Zgłoszenie rejestracji można dokonać również  telefonicznie pod nr 71-301-13-74.

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYNE (wzory w załączeniu):

 • Skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu
 • Ocena świadczeniobiorcy według skali samodzielności Barthel
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kopię karty informacyjnej wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu, w przypadku braku zaświadczenie o przyjmowanych lekach od lekarza POZ.
 • Deklaracja związana z zagrożeniem covid-19
 • Zgodę i zobowiązanie rodziny do współpracy i przygotowaniu pacjenta do transportu.
 • Załączniki dot. ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Skierowanie_zał. 1 doc 73.00 KB Grzegorz Zabłocki
Skala_barthel zał. 2 doc 73.00 KB Grzegorz Zabłocki
Formularz_zgł. zał. 3 doc 92.00 KB Grzegorz Zabłocki
Zobowiazanie_rodziny zał. 4 doc 58.00 KB Grzegorz Zabłocki
Deklaracja opiekuna-uczestnika docx 48.40 KB Grzegorz Zabłocki
DDOM - Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla członka rodziny docx 47.15 KB Grzegorz Zabłocki
DDOM - Zgoda na przetwarzanie danych szczególny kategorii docx 47.05 KB Grzegorz Zabłocki
DDOM - Obowiązek informacyjny RODO docx 48.62 KB Grzegorz Zabłocki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 16:18 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 16:19 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 16:20 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 16:29 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 16:31 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 16:31 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 marzec 2021 08:32 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 marzec 2021 08:34 Grzegorz Zabłocki