DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Aktualności

Rekrutacja uczestników - DDOM

DDOM logo unijne bez tla

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie rozpoczyna rekrutację Uczestników w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 pn:

 

„Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej 

przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) zapewnia opiekę zbliżoną

 do warunków domowych, w dni robocze, od godz. 7:00 do 15:00.

Wsparcie skierowane jest do Mieszkańców Oławy i Powiatu Oławskiego, osób:

 • niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
 • Osób niesamodzielnych, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów .
 • Pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji.
 • Pacjentów u których w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
 • Pacjentów , u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
 • Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej , opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby , w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

W ramach opieki Uczestnik otrzyma:

 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • usprawnianie ruchowe realizowane przez fizjoterapeutę
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • niezbędne badania diagnostyczne i konsultacje innych specjalistów
 • opiekę psychologiczną
 • porady dietetyka
 • wyżywienie
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pobyt Uczestnika jest nieodpłatny w okresie trwania projektu tj. do 30-06-2023r.

            Rekrutacja do Projektu prowadzona jest bezpośrednio przez Kierownika DDOM-u.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w wersji papierowej w biurze podawczym w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława, lub mailowo (skany dokumentów) na adres . Zgłoszenie rejestracji można dokonać również  telefonicznie pod nr 71-301-13-74.

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYNE (wzory w załączeniu):

 • Skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu
 • Ocena świadczeniobiorcy według skali samodzielności Barthel
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kopię karty informacyjnej wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu, w przypadku braku zaświadczenie o przyjmowanych lekach od lekarza POZ.
 • Deklaracja związana z zagrożeniem covid-19
 • Zgodę i zobowiązanie rodziny do współpracy i przygotowaniu pacjenta do transportu.
 • Załączniki dot. ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Skierowanie_zał. 1 doc 73.00 KB Grzegorz Zabłocki
Skala_barthel zał. 2 doc 73.00 KB Grzegorz Zabłocki
Formularz_zgł. zał. 3 doc 92.00 KB Grzegorz Zabłocki
Zobowiazanie_rodziny zał. 4 doc 58.00 KB Grzegorz Zabłocki
Deklaracja opiekuna-uczestnika docx 48.40 KB Grzegorz Zabłocki
DDOM - Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla członka rodziny docx 47.15 KB Grzegorz Zabłocki
DDOM - Zgoda na przetwarzanie danych szczególny kategorii docx 47.05 KB Grzegorz Zabłocki
Oświadczenie RODO DDOM pdf 614.30 KB Grzegorz Zabłocki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 16:18 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 16:19 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 16:20 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 16:29 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 16:31 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 16:31 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 marzec 2021 08:32 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 marzec 2021 08:34 Grzegorz Zabłocki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 styczeń 2022 14:40 Grzegorz Zabłocki