Widok: Kontrast:
A- A A+

55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Praca

ZOZ w Oławie poszukuje lekarzy do pracy w SOR

Dyrektor szpitala w Oławie nawiąże współpracę z lekarzami systemu do udzielania świadczeń medycznych na SOR (forma współpracy dowolna), wynagrodzenie do ustalenia.

  Szczegóły dotyczące SOR/szpitala:
 1. W chwili obecnej jednoczasowo dyżuruje jeden lekarz oraz 4 osoby personelu medycznego (pielęgniarki/ratownicy). Szpital zatrudni również lekarzy w trakcie specjalizacji do pełnienia dyżuru pomocniczego tj. z lekarzem specjalistą lub innym lekarzem systemu.
 2. W ciągu roku SOR udziela ok. 15 500 świadczeń, średnio 42 pacjentów/dobę (min. 20, max. 60).
 3. Całodobowy dostęp do laboratorium.
 4. Całodobowy dostęp do RTG, USG, TK wraz z opisem poprzez system teleradiologii.
 5. Wyposażenie oddziału odpowiadające wszelkim wymogom MZ – sala resuscytacyjna, sala operacyjna, sala zabiegowa, sala ortopedyczna, sala triage z 2 miejscami leżącymi, sala obserwacyjna z 4 łóżkami, sala dekontaminacji. Wszystkie stanowiska leżące posiadają sprzęt do zdalnego, nieinwazyjnego monitorowania pacjenta, 4 boksy konsultacyjne.
 6. Pacjentami ze skierowaniem do szpitala na oddział (w razie niezbędnej diagnostyki etc.) zajmuje się lekarz dyżurny z oddziału na który kierowany jest pacjent.
 7. Indywidualny pokój regeneracyjny w dyspozycji lekarza dyżurnego.
 8. Dostęp do konsultacji specjalistycznej na miejscu 24h/7: internista, chirurg, ginekolog, anestezjolog, pediatra, neonatolog.
 9. W szpitalu używany jest system HIS - Eskulap.
 10. Dokumentacja w SOR prowadzona jest sposób elektroniczny.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami. tel: (71) 301-13-11 e-mail:

Lekarzem systemu może być także lekarz posiadający doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza na szpitalnym oddziale ratunkowym, w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć w szpitalu. W takim przypadku lekarz ma obowiązek rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r., w przeciwnym razie utraci status lekarza systemu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca 2020 r. lekarzem systemu może być również lekarz, który posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty albo ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 11:06 Grzegorz Zabłocki