DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Przetargi

Dostawa tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem RIS/PACS/VNA - ZOZ/DZP/PN/18/24

Termin składania ofert: 08.08.2024 12.08.2024r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 08.08.2024 12.08.2024r. godz. 11:10
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-75cb9ea1-3aa8-11ef-b37c-4e696a6d8c25

Wizja lokalna

12.07.2024r. godz. 9:00

 

UWAGA!!!

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwi dokonania wizji lokalnej w terenie realizacji przedmiotu zamówienia celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 12.07.2024r. o godzinie 9:00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 80.19 KB Grzegorz Zabłocki
PlanTK JPG 122.02 KB Grzegorz Zabłocki
SWZ PN docx 83.31 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 54.50 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia docx 104.45 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 3 - JEDZ docx 42.69 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 5 - Wzór umowy doc 103.50 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji doc 37.50 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw doc 35.00 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o atestach docx 19.11 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 9 - Arkusz asortymentowo-cenowy xlsx 12.45 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 10 - Oświadczenie grupa kapitałowa doc 40.00 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 11 - Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia doc 52.00 KB Grzegorz Zabłocki
2024-OJS138-00427540-pl-ts pdf 100.25 KB Grzegorz Zabłocki
Modyfikacja SWZ pdf 797.46 KB Grzegorz Zabłocki
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja docx 105.32 KB Grzegorz Zabłocki