DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Poradnie specjalistyczne

Termin składania ofert: 27.07.2022r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 27.07.2022r. godz. 12:30
Termin składania ofert: 12.03.2024r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 12.03.2024r. godz. 11:10

Z wielką przyjemnością udostępniamy pełen pozytywnych emocji e-mail, który otrzymaliśmy od pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, ze szczególnym uwzględnieniem imiennych podziękowań dla położnej, pani Katarzyny Wolskiej:

Zapraszamy do przeczytania artykułu, który ukazał się na łamach najnowszego wydania „Gazety Powiatowej - Wiadomości Oławskich”. Pani Helena opowiada w nim o podjęciu przez personel medyczny w oławskim szpitalu walki o jej życie. Ta walka została wygrana dzięki ludzkiej determinacji i zaangażowaniu.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie informujemy,

iż 19 stycznia 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za świąteczną sobotę 6 stycznia 2024 r. (art.130 § 2 Kodeksu Pracy).

W tym dniu Poradnie Specjalistyczne i Poradnia Lekarza Rodzinnego będą nieczynne.

Diagnostyka Obrazowa i Laboratorium nie wykona badań zleconych przez lekarza pierwszego kontaktu i gabinetów prywatnych.

Oddziały będą pracowały w systemie ostrodyżurowym.

Przepraszamy za niedogodności.

4 czerwca (piątek) 2021r.

 jest dniem wolnym od pracy za dzień 1 Maja (sobota świąteczna) dla:

- Poradni Lekarza Rodzinnego,

-  Por. Specjalistycznych, Rehabilitacji

- administracji szpitalnej,

-  Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium.

W nagłych przypadkach proszę zgłaszać się do SOR a po godz. 18:00 do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

                             na podstawie zarządzenia dyrektora ZOZ w Oławie

DziałNr Telefonu
Dyrektor (0-71) 301-13-13
Z-ca Dyrektora (0-71) 301-13-14
Sekretariat dyrektora (0-71) 301-13-11
Sekretariat dyrektora FAX (0-71) 301-13-12
Naczelna pielęgniarka (0-71) 301-13-91
Dział Kadr Kierownik (0-71) 301-13-25
Dział Kadr (0-71) 301-13-88
Dział Płac (0-71) 301-13-16
Dział Księgowości (0-71) 301-13-19
Dział Organizacji i Zarządzania (0-71) 301-13-15
Dział Zamówień Publicznych (0-71) 301-13-03
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej (0-71) 301-13-28
Dział Techniczny i Zaopatrzenia (0-71) 301-13-17
Dział Informatyki (0-71) 301-13-96
Kasa (0-71) 301-13-99

Informujemy, że od początku 2024 roku obowiązuje nowy cennik badań bakteriologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

Z nadzwyczajną przyjemnością przedstawiamy dalszy ciąg historii o grupie bardzo charyzmatycznych kobiet „HELP”, czyli Heroicznej Ekipie Lokalnej Pomocy, i zorganizowanym przez Panie w kwietniu balu charytatywnym.

CZY SYSTEM OCHRONY ZDROWIA WYMAGA ZMIAN?

W ostatnim czasie problemy związane z ochroną zdrowia w Polsce wysuwają się na pierwsze miejsce spraw wymagających szybkiego rozwiązania. Często problemy te są sprowadzane do prostych haseł. Najczęściej dominują apele o skrócenie kolejek do specjalistów, skrócenie czasu oczekiwania w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych lub po prostu o zwiększenie nakładów finansowych na Ochronę Zdrowia. Jaka jest prawda? Czy faktycznie jest źle ? Co trzeba zrobić, aby było lepiej ? Czy hasła tak często powtarzane w mediach to kwintesencja problemów w ochronie zdrowia w Polsce ?

Zdecydowanie trzeba podkreślić, że sytuacja w szeroko pojętej ochronie zdrowia jest zła i pogarsza się z każdym miesiącem. System wymaga zmian, naprawy i reorganizacji.

Wiele osób związanych z ochroną zdrowia dość często wyraża swoje poglądy i wysuwa propozycje koniecznych zmian. Również ja, jako dyrektor szpitala powiatowego w Oławie, niejednokrotnie w rozmowach z przedstawicielami mediów lub z osobami związanymi z polityką mówię o zmianach, jakie z mojego punktu widzenia byłyby konieczne. Nie zawsze jednak przekazy te są pełne i nie zawsze obejmują wszystkie aspekty koniecznych reform. Biorąc pod uwagę to, że zmiany w szeroko pojętej ochronie zdrowia w Polsce powinny być wielopłaszczyznowe, chciałbym spróbować w tym miejscu przedstawić ich zakres, który z mojego punktu widzenia byłby niezbędny. Być może moje spojrzenie na funkcjonowanie ochrony zdrowia jest spojrzeniem z pozycji dyrektora szpitala powiatowego i w rezultacie nie jest uniwersalne. Należy jednak podkreślić, że szpitale powiatowe są bardzo ważnym elementem systemu ochrony zdrowia. Nierzadko stanowią dla pacjenta pierwszy kontakt z opieką szpitalną, a w wielu przypadkach zapewniają bardzo wysoki poziom świadczeń również specjalistycznych. Daleki jestem od stwierdzenia, iż można by się obejść bez ośrodków wojewódzkich czy akademickich. Uważam, że każdy element systemu ochrony zdrowia powinien mieć możliwość prawidłowego funkcjonowania zapewniając w sumie bezpieczeństwo zdrowotne dla całego społeczeństwa.

Wycena procedur musi być rzetelna i odzwierciedlać realia rynku. Wyceny muszą mieć zagwarantowany mechanizm waloryzacji. Wprowadzenie sztywnych atrakcyjnych stawek dla personelu medycznego w szpitalach sieci ustabilizowałoby sytuacje i zminimalizowało migracje personelu pomiędzy szpitalami.
RZETELNA WYCENA PROCEDUR UWZGLEDNIAJĄCA ICH RYNKOWĄ WARTOŚĆ. PROSTY MECHANIZM WALORYZACJI WYCENY SWIADCZEŃ. CENTRALANA KONTROLA NAD WYNAGRODZENIAMI W JEDNOSTKACH NALEŻĄCYCH DO SIECI.

Nie ma możliwości, aby takie inwestycje przeprowadzić w oparciu o fundusze uzyskane z wykonanych świadczeń zdrowotnych. Wyceny tych świadczeń nie mają w sobie środków na rozwój i modernizację. Z kolei organy założycielskie (bardzo często Powiaty) nie zawsze są w stanie zapewnić szpitalowi fundusze przeznaczone na ten cel.

Mając to wszystko na uwadze zasadnym byłoby stworzenie funduszu, który zapewniałby możliwość wykonania remontów i modernizacji a także dawałby szanse rozwoju wraz z postępem w ochronie zdrowia. Fundusz musiałby pochodzić z budżetu państwa.

W tym miejscu należałoby się zastanowić nad sposobem korzystania z takiego funduszu. Wiadomo, że potrzeby są bardzo duże i nie zawsze widać je z każdego miejsca systemu. Dlatego też jeden właściciel odpowiedzialny za organizacje i funkcjonowanie opieki zdrowotnej, na przykład na terenie całego województwa, mógłby być gwarantem równomiernego rozwoju opieki zdrowotnej w całym regionie. Osoba odpowiadająca za całość organizacji i funkcjonowania szpitali i przychodni w regionie musiałaby zadbać i uwzględnić w swoich planach podmioty wszystkich szczebli.

Dodatkowo należałoby uzależnić dotację z takiego funduszu od tak zwanego „wkładu własnego”. Zebranie pewnych środków przez organ tworzący, samorządy lokalne lub sam podmiot byłoby podstawą do udzielenia dotacji wysokości na przykład 4 czy 5 razy wyższej od zebranych środków.

Właściciel stałby się poniekąd kreatorem systemu ochrony zdrowia w danym regionie.

Podsumowując, musi być jasno określony sposób finansowania modernizacji, remontów i rozwoju jednostek ochrony zdrowia. Nie można w tym wszystkim pominąć zaangażowania samej jednostki i samorządów lokalnych. Fundusz na modernizacje i rozwój powinien być zarządzany z pozycji województwa z uwzględnieniem rozwoju wszystkich jednostek kluczowych dla zapewnienia opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
FUNDUSZ NA ROZWÓJ JEDNOSTEK OCHORY ZDROWIA UDZIELAJĄCY DOTACJI PRZY OKREŚLONYM WKŁADZIE WŁASNYM ZAPEWNIONYM PRZEZ JEDNOSTKĘ LUB SAMORZĄDY LOKALNE.

Dlaczego taki wstęp?

A to, dlatego że obecnie niedobór kadry medycznej ma ogromny wpływ na rynek ochrony zdrowia. Brak lekarzy pielęgniarek, ratowników sprawia, że jest to rynek pracownika, a nie pracodawcy. Brak konkurencji, a co za tym idzie możliwości wyboru pracownika często ma wpływ na poziom świadczonych usług. Przemęczony zazwyczaj starszy personel medyczny nierzadko nie ma czasu na szkolenia i pogłębianie wiedzy, co również ma wpływ, na jakość świadczeń. Pracownicy szukają lekkiej i dobrze płatnej pracy unikając takich miejsc, w których pracuje się ciężko i do tego w nocy i w święta. Problem finansowy często schodzi na drugi plan, a wyższe wynagrodzenie wcale nie dopinguje do większej pracy, a wręcz przeciwnie do jej ograniczenia na korzyść dni wolnych i odpoczynku.

Pracodawca, który nie ma wyboru zatrudnia takich pracowników, jakich uda się mu znaleźć, a często znaleźć ich jest i tak bardzo trudno.

Konkurencja na runku pracy w ochronie zdrowia jest bardzo potrzebna. Nie każdy student kończący Uniwersytet Medyczny będzie dobrym lekarzem czy pielęgniarką lub położną. Podobnie jest w każdym innym zawodzie. Medycyna jest jednak o tyle specyficzna, że praca z pacjentem ma zupełnie inny wymiar. Tu pomyłka lub nieuwaga nie skutkuje utratą danych w komputerze czy źle wykonaną posadzką, ale nierzadko może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. Stąd też kształcenie jest długotrwałe i nigdy nie jest tak, że wraz z otrzymaniem dyplomu lekarz ma wiedzę wystarczającą do samodzielnej pracy.

Jakości o której tak często ostatnio się mówi nie można osiągnąć poprzez uchwalenie kilku ustaw regulujących to zagadnienie. Jakość to efekt wieloletniej pracy wielu ludzi, to efekt wprowadzania nowych technologii, szkoleń, umiejętności i wiedzy zdobywanej latami. A na dodatek trzeba jednoznacznie podkreślić że jakość szczególnie w ochronie zdrowia kosztuje. A w naszym przypadku oczekujemy jakości na poziomie takich krajów jak Niemcy czy Francja zapewniając nakłady na ochronę zdrowia na poziomie Bułgarii i Rumunii.

Czy można zatem poprawić sytuacje w tej sferze w ciągu roku czy dwóch?

Myślę, że trzeba działać w dwóch kierunkach: po pierwsze zoptymalizować wykorzystanie istniejącej kadry, a z drugiej strony zadbać już teraz o to, aby w przyszłości na rynku ochrony zdrowia pracowników było zdecydowanie więcej. Można nawet powiedzieć, że powinno ich być więcej niż wymaga tego system. Konkurencja jest jednym z elementów mających ogromny wpływ na poziom i jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Przyglądając się zatrudnieniu personelu medycznego w dużych szpitalach klinicznych lub wojewódzkich i szpitalach powiatowych można zauważyć, że ilość personelu lekarskiego jest zdecydowanie większa w dużych szpitalach. Jest to oczywiste. Jednak wielkość kontraktu w żaden sposób nie koresponduje z ilością personelu.

Dla przykładu (rok 2016) Szpital kliniczny oddział laryngologiczny kontrakt z NFZ na poziomie 5,4 mln zł personel lekarski 11 lekarzy i 11 lekarzy rezydentów, czyli w sumie 22 lekarzy. Szpital powiatowy kontrakt na poziomie 2,6 mln zł personel lekarski 3 lekarzy. Jest rzeczą oczywistą, że szpital kliniczny jest ośrodkiem referencyjnym i prowadzi również działalność dydaktyczną, ale czy aż taka różnica jest uzasadniona.

Myślę, że w obecnym systemie są możliwości lepszego wykorzystania kadry medycznej. Ale nie jest to proste. Młodzi lekarze chcą kształcić się w ośrodkach klinicznych lub wojewódzkich. Szpitale te maja bardzo dużo rezydentów, którzy nierzadko właśnie z tego powodu że jest ich dużo mają ograniczone możliwości nauki i kontaktu z pacjentem. Z kolei w małych szpitalach brakuje rąk do pracy, a możliwości nauki są porównywalne, a czasem nawet lepsze. Rezydenci w szpitalach powiatowych szybko uzyskują samodzielność, a podejmując decyzje zawsze mogą je skonsultować ze starszym kolegą.

Uważam, że nauka w ramach rezydentury powinna obejmować również prace w szpitalach powiatowych, młodzi lekarze powinni mieć możliwość zapoznania się z charakterem pracy w rejonie. Obowiązkowy czas pracy w szpitalu powiatowym powinien być wpisany w program szkolenia rezydenta. Być może część młodych lekarzy dzięki temu zobaczy, że praca w szpitalu powiatowym jest równie atrakcyjna jak w wojewódzkim, a warunki pracy i możliwości rozwoju są porównywalne.

Większa ilość pracowników sektora ochrony zdrowia nie może wynikać tylko i wyłącznie z większej ilości szkół i miejsc na uczelniach. System ochrony zdrowia musi zapewnić perspektywę pracy gwarantującej wynagrodzenie daleko bardziej atrakcyjne niż wynagrodzenie minimalne. Przyszły personel medyczny musi widzieć, że warunki pracy w szpitalach i przychodniach zapewniają im bezpieczeństwo pracy, możliwość kształcenia się i doskonalenia zawodowego, a także pomoc socjalną i stabilność. Tego nie można niestety zrobić w rok czy dwa lata. Na to potrzeba nawet 10 czy więcej lat.

Jeśli takich perspektyw absolwenci mieć nie będą łatwość znalezienia pracy w innych krajach Unii Europejskiej będzie skłaniała ich do szukania takich wartości poza granicami ojczyzny.

Drugi element, który można by było wprowadzić od razu to ustalone atrakcyjne stałe stawki wynagrodzenia dla pracowników medycznych jednostek należących do sieci. Była o tym mowa w punkcie dotyczącym wyceny procedur medycznych. Zapewniłoby to stabilność jednostek należących do sieci szpitali. Pracownicy nie zmienialiby miejsca pracy tylko, dlatego że w drugim szpitalu ktoś „dał o 5 zł więcej”. Stabilne wynagrodzenie zachęcałoby do pracy w publicznych szpitalach.

Dodatkowo uważam że należy zdecydowanie oddzielić pracę w publicznej ochronie zdrowia o pracy w prywatnych przychodniach i szpitalach. Nie jest to pomysł z „kosmosu”. Tak działa system ochrony zdrowia na przykład w Kanadzie. Nie ma tam możliwości aby lekarz mógł pracować w szpitalu publicznym i w prywatnym gabinecie lub przychodni. Takie zasady doprowadziły do tego, że opieka zdrowotne w tym kraju opiera się na publicznych szpitalach i przychodniach, a gabinetów prywatnych praktycznie nie ma lub należą do wyjątków. A trzeba powiedzieć że Kanada jest krajem zawsze znajdującym się w pierwszej dziesiątce krajów w których żyje się najlepiej.

Wiele obecnych szpitali powiatowych, a również innych opiera się na personelu pielęgniarskim po średnich szkołach medycznych. Nie widzę nic złego w takim kształceniu tej grupy zawodowej. Wiem jednak, że nie jest to zbieżne z opinią samorządów pielęgniarskich. Obecnie w Polsce wykształcenie pielęgniarki stało się wykształceniem wyższym i trudno będzie to zmienić. Zatem wygląda na to, że pozostaje rozwój tego kierunku kształcenia personelu pielęgniarskiego.

Również kształcenie lekarzy specjalistów powinno być łatwo dostępne i dawać możliwość zdobycia specjalizacji każdemu lekarzowi kończącemu studia medyczne. Dwustopniowe kształcenie specjalizacyjne zostało zlikwidowane. Ale czy na pewno? Obecnie w wielu miejscach dopuszcza się nawet samodzielną pracę lekarza po 2 roku kształcenia rezydenckiego. Czy nie jest to analogia do I stopnia specjalizacji który z tego co pamiętam akurat trwał około 2 lat. Niby zmiana a jednak rzeczywistość sama wskazała dobre stare rozwiązania które w wielu przypadkach ratują sytuację w ochronie zdrowia.

Uważam że podstawą powinny być na początek tam gdzie to możliwe specjalizacje ogólne takie jak interna, chirurgia, pediatria, ginekologia. Dopiero później specjalizacje szczegółowe, kardiologia, neonatologia, torakochirurgia. Specjalizacja dwustopniowa jest też godna uwagi tym bardziej, że jak się dobrze przyjrzeć to i tak ona istnieje, ale nie jest tak jasno zdefiniowana.

Dodatkowo konieczność pracy rezydenta w szpitalach powiatowych dałoby z jednej strony poznanie charakteru pracy w mniejszych jednostkach jak również wspomogło szpitale powiatowe po kątem zabezpieczenia w personel medyczny.

Podsumowując, na chwilę obecną trzeba:
 • Racjonalnie wykorzystać istniejąca kadrę medyczną. Atrakcyjne stabilne wynagrodzenia w jednostkach publicznej ochrony zdrowia z jasnym rozdziałem publicznej i prywatnej opieki są z pewnością bardzo ważnym elementem.

W dalszym planie oczywiście ważne jest:

 • Zwiększenie ilości absolwentów wszystkich szkół medycznych jednak bez zapewnienia perspektyw pracy, rozwoju i pozycji zawodowej dla tych absolwentów efekt może być mierny.
 • Ułatwienia w rozpoczęciu specjalizacji dla młodych lekarzy, zniesienie ograniczeń dotyczących ilości miejsc specjalizacyjnych, tam gdzie to możliwe jako pierwsza specjalizacja - specjalizacja ogólne taka jak interna, chirurgia, pediatria, ginekologia, powrót do specjalizacji dwustopniowych.
 • Wprowadzenie do programu szkolenia specjalizacyjnego okresu koniecznego do odpracowania w szpitalach powiatowych.
 • Rozważenie powrotu do szkól zawodowych dla pielęgniarek również można wziąć pod uwagę.
Jeżeli chciałbyś podzielić się opinia na powyższe tematy, zapraszam do kontaktu zemną: lek.Andrzej Dronsejko

Hospicjum w oławskim szpitalu serdecznie dziękuje pracownikom Electrolux Group za przekazanie kwoty 6628,10 zł w ramach projektu "Rusz się na wiosnę".

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Regec, Pani Sylwii Makarowskiej i Panu Błażejowi Telążce za zorganizowanie zbiórki pieniężnej (zebrano 5 300,00 zł) oraz materialnej na rzecz pacjentów Hospicjum i ZOL-u.

Informujemy, że 30.09.2023 r. zmienia się forma działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej - projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego,

 

Laboratorium Centralne wraz z Pracownią Bakteriologii funkcjonują na parterze budynku w jego głównej części.

Punkt pobrań pokój nr 13

CZYNNY
poniedziałek - piątek w godzinach:
07:15-10:00
10:30-13:30

 W soboty punkt pobrań jest nieczynny.

Odbiór wyników:

poniedziałek - piątek 07:15-09:00 i 15:30-17:00 pokój nr 14.

Dzieci do 4 roku życia i Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi przyjmowani są poza kolejnością.

Przyjmowanie badań mikrobiologicznych

08:00-09:30 pokój nr 23

Wydawanie wyników badań mikrobiologicznych

08:00-14:30 pokój nr 23

Przyjmowanie materiału do badań na obecność pasożytów (KAŁ)

poniedziałek - piątek 

07:15-09:30 pokój nr 13

Wyniki są wydawane pacjentom wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
 W przypadku dzieci - po okazaniu dowodu dziecka lub jego książeczki zdrowia.
Osobom upoważnionym - wyłącznie z pisemnym upoważnieniem pacjenta (załącznik).

 

Laboratorium również pośredniczy w wykonywaniu badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 • morfologia 5diff
 • morfologia 3diff
 • OB
 • rozmaz manualny
 • retikulocyty
 • eozynofilię bezwzględną
 • oporność osmotyczną
 • mocz badanie ogólne z osadem moczu
 • kał w kierunku pasożytów
 • wymaz w kierunku owsików
 • kał resztki pokarmowe
 • kał krew utajona
 • kał w kierunku Lamblii met. immunoenzymatyczną
 • badanie w kierunku nużeńca
 • próba ciążowa w moczu (HCG w moczu)
 • WR - VRDL (test serologiczny)
 • cholesterol całkowity w surowicy krwi
 • cholesterol HDL w surowicy krwi
 • lipidogram w surowicy krwi
 • trójglicerydy w surowicy krwi
 • bilirubina całkowita w surowicy krwi
 • bilirubina bezpośrednia w surowicy krwi
 • AST aminotransferaza asparaginowa (GOT)w surowicy krwi
 • ALT aminotransferaza alaninowa (GPT) w surowicy krwi
 • fosfataza alkaliczna alp w surowicy krwi
 • clearance endogennej kreatyniny dzm (w dobowej zbiórce moczu)
 • GFR przesączanie kłębuszkowe - należy podać wagę ciała pacjenta
 • GGTP gamma-glutamylotransferaza w surowicy krwi
 • CPK- kinaza kreatynowa w surowicy krwi
 • amylaza- surowica
 • amylaza – mocz
 • sód, potas, chlor w surowicy krwi
 • magnez w surowicy krwi
 • wapń całkowity w surowicy krwi
 • wapń zjonizowany
 • fosforany nieorganiczne w surowicy krwi
 • żelazo w surowicy krwi
 • TIBC – zdolność wiązania żelaza w surowicy krwi
 • UIBC -utajona zdolność wiązania żelaza w surowicy krwi
 • CRP ilościowo w surowicy krwi
 • białko całkowite tp w surowicy krwi
 • Proteinogram elektroforeza białek w surowicy krwi
 • albuminy w surowicy krwi
 • glukoza w surowicy krwi
 • test tolerancji glukozy po podaniu 50 g glukozy (2pkt)
 • test tolerancji glukozy po podaniu 75 g glukozy (2pkt)
 • test tolerancji glukozy po podaniu 75 g glukozy (3pkt) kreatynina w surowicy krwi
 • kwas moczowy w surowicy krwi
 • mocznik w surowicy krwi
 • etanol w surowicy
 • HBA1C (hemoglobina glikowana)
 • APTT
 • fibrynogen
 • d-dimery
 • wskaźnik protrombinowy, INR
 • TSH hormon tyreotropowy
 • FT4 (wolna tyroksyna)
 • FT3 (wolna trójodotyronina)
 • Anty TPO
 • PSA TOTAL
 • PSA WOLNY
 • Troponina I
 • NT-proBNP (peptydy natriuretyczne)
 • Procalcytonina
 • FSH
 • LH
 • Prolaktyna
 • Prolaktyna po obciążeniu mtc
 • Progesteron
 • Testosteron
 • Estradiol
 • HCG total
 • CEA
 • CA 15-3
 • CA 125
 • CA-19,9
 • anty HCV
 • HBs Ag (antygen)
 • anty Hbs p/ciała HBs
 • Borelioza IgG
 • Borelioza IgM
 • Toksoplazmoza IgG
 • Toksoplazmoza IgM
 • Grupa krwi czynnik Rh i przeciwciała
 • Przeciwciała (COOMBS) u kobiet ciężarnych
Panel 1: atopowy
Zawierający: 30 alergenów w uwzględnieniem w składzie: Mleko krowie, α-laktoalbumina, β-laktoalbumina, Kazeina, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Dorsz, Orzech ziemny, Kakao, Soja, Jabłko, Marchew, Pomidor, Mąka-mix, Kurczak, Owoce cytrusowe-mix, Ryż, Pyłki traw-mix, Pyłek żyta, Naskórek psa, Naskórek kota, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae, Pyłek leszczyny, Pyłek brzozy, Pyłek bylicy

Cena 213 zł

Panel 2: wziewny
Zawierający: 20 alergenów w uwzględnieniem w składzie: Pyłek żyta, Pyłek leszczyny, Pyłek brzozy, Pyłek bylicy, Pyłek olszyny szarej, Pyłek babki lancetowatej, D.pteronyssinus, D.farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek chomika, Naskórek świnki morskiej, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum,

Cena 178 zł

Panel 3: pokarmowy
Zawierający: 20 alergenów w uwzględnieniem w składzie: Orzech ziemny, Orzech laskowy, Migdał, Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Bos d 8 kazeina, Ziemniak, Seler, Marchew, Pomidor, Dorsz, Krewetka, Brzoskwinia, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Sezam, Mąka żytnia

Cena 178 zł

 

Diagnostyka Obrazowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie znajduje się
przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, na poziomie „-1” (wejście od strony tarasu szpitala).

 

Kierownik Diagnostyki Obrazowej: Aneta Dunlop - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

 

Badania RTG wykonujemy w godzinach 08:00-18:00,
Badania TK, MAMMOGRAFICZNE oraz USG w wyznaczonym terminie.

 

INFORMACJA/REJESTRACJA TELEFONICZNA

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:00

RTG / TK / USG: tel. 71 301 13 87

Mammografia: tel. 71 301 13 79 lub 71 301 13 87

 

WYDAWANIE WYNIKÓW

od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) od 8:00 do 18:00 z dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu

W przypadku odbierania wyniku dla innej osoby wymagane jest czytelne upoważnienie (do pobrania w zakładce poniżej) zawierające imię i nazwisko osoby badanej oraz imię i nazwisko osoby odbierającej.
W przypadku niepełnoletnich dzieci rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do okazania swojego dokumentu tożsamości oraz książeczki zdrowia, dowodu osobistego lub paszportu dziecka. Inna osoba powinna dodatkowo posiadać upoważnienie od rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Przed zgłoszeniem się po odbiór wyników badań zalecamy wcześniej upewnić się telefonicznie, czy są już gotowe do odbioru.

CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".
Obsługujemy zarówno pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, jak i pacjentów ambulatoryjnych.

Rodzaj wykonywanych świadczeń ambulatoryjnych:

• bezpłatne: na podstawie skierowań wydanych przez te jednostki (przychodnie), które podpisały z naszą pracownią umowy na wykonywanie badań oraz na podstawie skierowań od tych jednostek, które nie zawarły umowy, ale na skierowaniu jest wskazanie do wykonania badania w naszej pracowni. Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku tomografii komputerowej – tu pacjent ma prawo wyboru pracowni TK.
• płatne: RTG, TK oraz USG na podstawie skierowań z gabinetów prywatnych oraz innych placówek, które nie zawarły z nami umowy na wykonywanie badań RTG lub USG.

UWAGA!

WSZYSTKIE PROCEDURY RADIOLOGICZNE (RTG, MMG, TK) REALIZOWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE SKIEROWANIA WYSTAWIONEGO PRZEZ LEKARZA (za wyjątkiem mammografii wykonywanej w ramach badań profilaktycznych).

KOBIETY W CIĄŻY SĄ ZOBOWIĄZANE POINFORMOWAĆ O TYM PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.
CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.

 

INFORMACJA / REJESTRACJA TELEFONICZNA

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
RTG / TK / USG: tel. 71 301 13 87
Mammografia: tel. 71 301 13 79 lub 71 301 13 87

 

WYDAWANIE WYNIKÓW

od poniedziałku do piątku (w dni powszednie) od 8:00 do 18:00

Wyłącznie z dowodem osobistym, paszportem, kartą pobytu.

W przypadku odbierania wyniku dla innej osoby wymagane jest czytelne upoważnienie (do pobrania w zakładce poniżej) zawierające imię i nazwisko osoby badanej oraz imię i nazwisko osoby odbierającej.
W przypadku niepełnoletnich dzieci rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do okazania swojego dokumentu tożsamości oraz książeczki zdrowia, dowodu osobistego lub paszportu dziecka. Inna osoba powinna dodatkowo posiadać upoważnienie od rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Przed zgłoszeniem się po odbiór wyników badań zalecamy wcześniej upewnić się telefonicznie, czy są już gotowe do odbioru.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".

W skład Diagnostyki obrazowej wchodzą niżej wymienione pracownie:

Pracownia dwu-gabinetowa, pracująca w systemie bezpośredniej Radiografii Cyfrowej (DR), wdrożonej od 24.06 2021 r.
Radiografia cyfrowa (Digital Radiography) – to w pełni cyfrowa technika wykonywania zdjęć rentgenowskich. W miejsce tradycyjnej błony fotograficznej lub kasety z płytą fosforową (system CR na którym pracowaliśmy od lutego 2006r.) umieszczono specjalny detektor DR , który odczytuje obraz powstały w wyniku promieniowania i jest przekazywany bezpośrednio do komputera.

Cyfrowy obraz radiograficzny można kopiować bez utraty jakości, daje możliwość odczytywania na dowolnym komputerze. Dzięki programowi komputerowemu dostępne są narzędzia analityczne, zdolność do wzmocnienia i powiększania, porównywania wielu obrazów i wykonywania różnorodnych funkcji podczas przeglądania obrazów. Nie następuje pogorszenie jakości obrazu z czasem. Zaletą jest również szybkie magazynowanie i wywoływanie radiogramu z archiwum.

Przejście z systemu radiografii pośredniej (CR) do systemu radiografii bezpośredniej (DR) w pełni wykorzystującego posiadany potencjał urządzeń to rozwiązanie wyjątkowo korzystne.

CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".

Mammografia jest techniką radiologiczną wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie do badania piersi. Mammografia służy do wczesnej diagnostyki zmian nowotworowych oraz monitorowania zmian łagodnych.

 

Obecnie dysponujemy nowoczesnym, CYFROWYM APARATEM MAMMOGRAFICZNYM SENOGRAPHE PRISTINA. Pozwala on naszym doświadczonym specjalistom wykonywać precyzyjne badania, co pozwala wykrywać zmiany w piersiach we wczesnym stadium choroby, a to z kolei umożliwia szybką i skuteczną walkę z nowotworami piersi.

 

Od 1 listopada 2023 r. do programu profilaktyki raka piersi uprawnionych jest więcej kobiet. Bezpłatne badanie mammograficzne mogą wykonać Panie w wieku 45-74 lat (w ramach profilaktyki zdrowotnej finansowanej przez NFZ).

 

Program wczesnego wykrywanie raka piersi skierowany jest do kobiet, u których:

• nie wykonywano mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
• minęło 5 lat od zakończenia leczenia raka piersi.

 

UWAGA: jeśli występują u Ciebie czynniki ryzyka, takie jak rak piersi wśród najbliższych członków rodziny, możesz otrzymać zalecenie zrobienia ponownej mammografii po roku. Badania te wykonywane są obecnie jedynie w ośrodkach specjalistycznych.

 

Profilaktyczne badanie mammograficzne jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia.

 

Rejestracja na badania odbywa się:

pod nr telefonu: 71 301 13 79 lub 71 301 13 87 (w godzinach od 8:00-15:00)
lub osobiście w rejestracji Diagnostyki Obrazowej w Oławie (w godzinach od 8:00-18:00).

 

UWAGA: Panie, które nie posiadają Prawa Stałego Pobytu niestety nie mogą skorzystać z możliwości wykonywania badań profilaktycznych.

CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".

Tomografia komputerowa jest nowoczesną metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Zakupiony ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Oławie tomograf , to najnowocześniejszy spiralny, 16 rzędowy aparat firmy General Electric - OPTIMA 520 wersja z ASiR Wśród wielu innowacji technicznych, niezwykle istotną cechą aparatu TK jest zastosowanie specjalistycznego algorytmu ASiR , który pozwala obniżyć dawkę promieniowania jaką w czasie badania otrzymuje pacjent. Oprogramowanie tomografu umożliwia wykonanie wielu rodzajów rekonstrukcji badanych obszarów anatomicznych łącznie z obrazowaniem trójwymiarowym. Zintegrowana z aparatem nowoczesna, dwugłowicowa strzykawka automatyczna pozwala wykonywać badania tzw. wielofazowe ( faza tętnicza, faza żylna).
 
CIĄŻA JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO BADAŃ RTG, TK, MMG.
 
Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".
Ultrasonografia jest powszechnie stosowaną, całkowicie bezpieczną dla pacjenta techniką diagnostyki obrazowej wykorzystującą zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od struktur wewnętrznych. Techniki ultrasonograficzne stosuje się z dużym powodzeniem niemal w każdej gałęzi medycyny.
 
Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w zakładce "Załączniki".

 

DNIA 24.12. 2020 r.,  28.12.2020 r. i 31.12.2020 r.  

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PRACUJE W SYSTEMIE DYŻUROWYM.

NIE WYKONUJEMY BADAŃ NA SKIEROWANIA OD LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU I Z GABINETÓW PRYWATNYCH.

NIE WYDAJEMY WYNIKÓW.

DNIA 27.12.2023r.  DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PRACUJE W SYSTEMIE DYŻUROWYM.

NIE WYKONUJEMY BADAŃ NA SKIEROWANIA OD LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU I Z GABINETÓW PRYWATNYCH.